Výsledky 2017


Kategorie START

1. MÍSTO - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

1. MÍSTO - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dokázali komplexně přepracovat systém nákupu na plně funkční, elektronický, efektivní a transparentní. Zavedli elektronický sběr požadavků, jejich schvalování, výběr dodavatele i sledování plnění smluv. Každý na univerzitě vidí kdo, co, kdy a z jakých zdrojů nakupuje. Tímto krokem naučili zaměstnance nakupovat jen to, co doopravdy potřebují. Cílevědomým a efektivním nastavením procesů se podařilo od začátku roku 2017 vytvořit úspory ve výši přesahující 700 000 €.
2. MÍSTO - První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

2. MÍSTO - První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Za poslední dobu zvládli elektronizaci a centralizaci procurementu ve společnosti se zakořeněnými dlouhodobými zvyky a tradicemi. Sjednotili a standardizovali procesy, přesunuli nákupce na jedno místo, aby tak zajistili sdílení nákupního know–how. Vzdali se „bubliny“ pohodlnosti a přivítali kreativitu a systém v nákupu. Pozitivně změnili vnímání nákupu u řadových zaměstnanců i vedení společnosti.
3. MÍSTO - Stavební bytové družstvo Krušnohor

3. MÍSTO - Stavební bytové družstvo Krušnohor

Je unikát mezi bytovými družstvy v České republice. V rámci elektronických výběrových řízení využívají celou škálu funkcionalit tak, aby všechny důležité údaje viděli hodnotitelé přímo v aukční síni a systém sám dokázal vyhodnotit nabídky s minimálním zásahem zadavatele. Od března roku 2017 zrealizovali více jak 80 elektronických výběrových řízení a oslovili přes 340 dodavatelů.
4. MÍSTO - Městský úřad Hodonín

4. MÍSTO - Městský úřad Hodonín

5. MÍSTO - Jadran - Galenski laboratorij d.d.

5. MÍSTO - Jadran - Galenski laboratorij d.d.

Kategorie TREND

1. MÍSTO - innogy Česká republika

1. MÍSTO - innogy Česká republika

Na přelomu roku 2015 a 2016 se v innogy ČR rozhodli změnit strukturu nákupního oddělení; vytvořili novou strukturu oddělení, webové rozhraní pro dodavatele, automatizaci objednávek a v neposlední řadě se zaměřili na robotizaci a digitalizaci nákupních procesů. Implementovali trojcestné párování faktur, aplikaci Procurement plan a nastavili a zautomatizovali nové nákupní procesy v eAukčním portálu, 100% zdigitalizovali komunikaci objednávek a zavedli proces „rating dodavatelů“. Jako první propojili a automatizovali proces předkvalifikace, hodnocení a ratingu dodavatelů v eAukčním portálu.
2. MÍSTO - Město Eindhoven

2. MÍSTO - Město Eindhoven

Velmi inovativně se postavilo Město Eindhoven k využívání paralelních komunikačních kanálů, mimo jiné např. YouTube, kdy jej využívají při přípravě strategických veřejných zakázek. Toto prokázalo velký nárůst účasti členů při přípravě veřejných zakázek, vybudovalo důvěru konsorcií v odhodlání města spolupracovat s trhem při veřejných zakázkách a následném zadávání kontraktů. YouTube se ukázal jako skvělý nástroj a to správné médium pro zacílení na neobvyklé firmy (start-upy) a povzbudit je k účasti se na inovačních výzvách, jako byla například realizace aplikací pro chytré parkování (smart parking).
3. MÍSTO - Erste Group Procurement - Mezinárodní tým

3. MÍSTO - Erste Group Procurement - Mezinárodní tým

Pro tým mezinárodního sourcingu každodenní práce spočívá v hledání „best in class“ řešení pro 10 zemí, 10 jazyků a 10 kultur, a to vše při 1 společné nákupní potřebě. Je proto nutné eliminovat dodavatelská rizika, k čemuž využívají automatický proces hodnocení dodavatelů. EGP se podařilo snížit Maverick spend z 24 % (2013) na 4 % prostřednictvím BIU a 100 % aplikací eSourcing Fluenta (eRFx), který zahrnuje použití reverzních eAukcí, které představují více jak 16 % veškerých událostí eSourcingu.
4. MÍSTO - KORADO, a. s.

4. MÍSTO - KORADO, a. s.

5. MÍSTO - Masarykova univerzita

5. MÍSTO - Masarykova univerzita

Kategorie MASTER

1. MÍSTO - ProZorro Team

1. MÍSTO - ProZorro Team

Řešení ProZorro je výsledkem úzké a aktivní spolupráce státu, podnikatelského sektoru a neziskových organizací, což jen podtrhává kvalitu řešení. Obzvláště pozitivní je skutečnost, že ukrajinská vláda nezvolila praxi z jiných států a nevytvořila řešení za zavřenými dveřmi, ale otevřela dialog s odbornou veřejností a společně vytvořili řešení, které splňuje potřeby státu a zároveň plní standardy a kritéria podnikatelského sektoru a odborné veřejnosti. Body ProZorro získalo i za formu realizace řešení, kdy jej postavilo na principech opensource, čímž se otevřeli pro všechny, ať už z Ukrajiny nebo i jiných států.
2. MÍSTO - Instituto Mexicano del Seguro Social (Mexický institut sociálního zabezpečení)

2. MÍSTO - Instituto Mexicano del Seguro Social (Mexický institut sociálního zabezpečení)

Cílem řešení Compranet je elektronizace nákupů veřejného sektoru a prosazování principu transparentnosti a hospodárnosti. To, co dělá řešení Compranet zajímavým a neobvyklým, je vnímání vztahu dodavatelů a státu. Řešení Compranet sleduje historii dodavatelů a kvalitu jejich plnění vůči státu, Compranet tedy obsahuje jak seznam vyhovujících dodavatelů, tak seznam sankcionovaných. K tomu ještě přidává kompletní elektronizaci procesu managementu veřejných zakázek, archív a systém „veřejných svědků“, vysoké hodnocení poroty FSA proto není překvapením.
3. MÍSTO - Pavel Hrnčíř / Equa bank a.s.

3. MÍSTO - Pavel Hrnčíř / Equa bank a.s.

Byl to právě Pavel Hrnčíř, kdo v Equa bank nově nastavil všechny nákupní procesy, dosáhl spuštění nového eAukčního systému a společně s kolegy z financí zavedl i elektronické schvalování objednávek. Používáním eAukcí na prodeje balíků nesplacených pohledávek dosáhl až trojnásobku předchozího výnosu, cca 10 milionů Kč dodatečného zisku. Efektivní prací s e-nástroji bylo za dosavadního působení Pavla Hrnčíře v Equa bank dosaženo nákupních úspor ve výši téměř 500 milionů Kč.
4. MÍSTO - Zdeněk Pytlíček / innogy ČR

4. MÍSTO - Zdeněk Pytlíček / innogy ČR

5. MÍSTO - Ladislav Božík

5. MÍSTO - Ladislav Božík

GRAND PRIX eBF 2017

Peter Kraljič

Peter Kraljič

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE