Výsledky 2016


Kategorie START

1. MÍSTO - Medusa group, s.r.o.

1. MÍSTO - Medusa group, s.r.o.

Centralizovali a elektronizovali nákup ve více než 40 restauračních zařízeních na Slovensku, v Rakousku a České republice. Celý životní cyklus nákupu je komplexně pokrytý informačními systémy, čímž dosáhli plné kontroly nad nákupem. Aktuálně elektronicky probíhá více než 90 procent všech objednávek. Úspory z tohoto rozhodnutí se pohybují na úrovni přes 20 %.
2. MÍSTO - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

2. MÍSTO - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

V průběhu jednoho roku zelektronizovali ‚nechemickou‘ část nákupu Spolchemie. Zrealizovali více než 275 eAukcí s úsporami v průměru 15% při zachování kvality zboží. Udělali obrovský posun v transparentnosti nákupních procesů a ustáli odpor nejen uvnitř firmy, ale i od samotných dodavatelů. Ze skupiny "negativisté" se stala skupina pozitivně naladěných nákupčích, kteří se dokonce i usmívají!
3. MÍSTO - Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

3. MÍSTO - Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Nákupní oddělení plní obtížná zadání, když obsluhuje širokou paletu vnitřních zákazníků a nebojí se ani komplikovaných zadání se složitými výpočty. Zajímavé předměty plnění, ukázka dobré specifikace předmětu zakázky. K nástroji přistupují kreativně a inovativně.

Kategorie TREND

1. MÍSTO - Západoslovenská distribučná, a.s.

1. MÍSTO - Západoslovenská distribučná, a.s.

Zrealizovali vizi integrace 6 používaných systémů do jednoho funkčního celku. Zpřístupnili veškeré doklady a dokumenty z výběrových řízení expertem v terénu i administrativně v kancelářích. Vytvořili a standardizovali výstupní dokumenty bez duplicitního zadávání dat. Mají plně elektronizovaných 26 kvalifikačních systémů s více než 200 dodavateli, navíc se více než 400 dalších dodavatelů kvalifikuje.
2. MÍSTO - OKK Koksovny, a.s.

2. MÍSTO - OKK Koksovny, a.s.

V roce 2016 skončilo velké papírování a ztrácení dokumentů. Nákupní tým zavedl elektronické požadavky interních zákazníků k nákupu a jejich schvalovací procesy ve firmě. Nové systémy propojili s již používanými elektronickými poptávkami a eAukcemi a interní zákazník proto vždy ví, jak se pokročilo s jeho požadavkem. Elektronické požadavky objednání byly zavedeny ve všech případech nákupu materiálu a náhradních dílů. Měsíčně je vystaveno, schváleno a vyřízeno v průměru 100 požadavků objednání, které měsíčně průměrně obsahují 400 položek.V průměru se zkrátil čas na schválení požadavek o 4 dny a nákupní proces na straně nákupčích se zkrátil v průměru o 3 dny.
3. MÍSTO - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

3. MÍSTO - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Kombinací vlastních a komerčních nástrojů společnost systematizovaně elektronizovala každý krok zakázek včetně tvorby samotného plánu zakázek, požadavků interního zákazníka, jejich schvalování a sledování vybavenosti. Vytvořila a již 10 let aktivně používá elektronické katalogy pro více než 1500 položek zboží v 6 kategoriích. Zřídila první dynamický nákupnímu systému na Slovensku. Jde příkladem elektronickému vyhodnocování ekonomicky nejvýhodnějších nabídek.

Kategorie MASTER

1. MÍSTO - Eric Sessink

1. MÍSTO - Eric Sessink

Eric Sessink je celosvětově průkopníkem v zadávání DNS. Nejen, že zdokonalil tento způsob zadávání zakázek, ale bral do úvahy i specifika holandského trhu, který zaměstnává velké množství živnostníků. Díky Ericovým řešením se podařilo zvýšit transparentnost a snížit diskriminaci a živnostníci tak vůbec poprvé byli s to získat zakázku i v konkurenci velkých korporací. Aktivně publikuje, prezentuje a sdílí své cenné zkušenosti s ostatními.
2. MÍSTO - Jiří Róžański

2. MÍSTO - Jiří Róžański

Skvělá znalost nástroje eProcurementu a orientace ve složitějších technických tématech, využívání, propagace a vysoká úroveň znalosti TCO, efektivní proces zakázek a nákupů bez přemrštěné snahy o inovace. Jiří se zaměřil na podstatu věci a to dobře nakoupit a posuzovat veškeré související náklady během životnosti zboží / služby. V posledních pěti letech zrealizoval zakázky v celkovém objemu vysoce překračujícím půl miliardy korun. Aktivně přednáší a angažuje se ve vzdělávání dalších nákupčích a zadavatelů, jeho velkým přínosem je také srozumitelnost a názornost, se kterou své prezentace pojí.
3. MÍSTO - Bertrand Maltaverne

3. MÍSTO - Bertrand Maltaverne

Desítky let zkušeností v oblasti nákupů a implementace eNástrojů, implementace eSourcingu v nadnárodní korporaci Schneider Electric. Od roku 2014 je Bertrand konzultantem, snažící se pomoci firmám a institucím zdigitalizovat a zelektronizovat jejich procesy zadávání zakázek pomocí eAukcí, eProcurementu, eSourcingu, eInvoicingu a dalších elektronických nástrojů. Aktivně publikuje a sdílí své know-how a to jak na fórech, tak skrze sociální sítě.

GRAND PRIX eBF 2016

Jan Vašek

Jan Vašek

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE