Výsledky 2018


Kategorie START

1. MÍSTO - Mesto Žiar nad Hronom

1. MÍSTO - Mesto Žiar nad Hronom

Město Žiar nad Hronom dokázalo, že i malé město dokáže progresivně implementovat technologická řešení mezi prvními, díky čemuž získalo nejen řadu nových obchodních partnerů, zlepšilo si image u lokálních dodavatelů, poslanců i obyvatel, ale dokázalo efektivně hospodařit s veřejnými prostředky a naplno využívat kapacity města. Porota pozitivně hodnotila hlavně aktivní přístup k problematice veřejných zakázek a fakt, že veřejný sektor nemusí být „strašákem", ale dokáže být i spolehlivým obchodním partnerem.
2. MÍSTO - Banskobystrický samosprávny kraj

2. MÍSTO - Banskobystrický samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj zvolil radikální způsob elektronizace veřejných zakázek: tzv. „elektronizace šokem“. Porota ocenila hlavně s jakou rychlostí bylo přistoupeno k elektronizaci veřejných zakázek po výměně vedení kraje. Za úspěchem nestojí jen zvolený nástroj, ale hlavně interní pochopení myšlenky, že "veřejné zakázky„ jsou především službou kraji a veřejnosti.
3. MÍSTO - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

3. MÍSTO - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Národní potravinový katalog je inovativní řešení, které souběžně spojuje řadu nástrojů a zároveň sleduje i jiné ukazatele, než jen finanční aspekty nákupu. Porota pozitivně hodnotila podružné sledování i tzv. neekonomických cílů nákupu potravin. Tedy důraz na zdravější a lokální potraviny, snahu o snižování uhlíkových stop a dopady na enviromentální zátěž Slovenska, způsobené např. delší dopravou, zvoleným obalovým materiálem apod.

Kategorie TREND

1. MÍSTO - Liberecký kraj

1. MÍSTO - Liberecký kraj

Liberecký kraj dokázal, že zavedení transparentního, procesně kontrolovatelného a funkčního systému řízení zakázek v legislativním prostředí je možné i ve veřejném sektoru. Porota pozitivně hodnotila fakt, že jako veřejná instituce hledali řešení mimo běžné standardy a věnují prostor skutečnému průzkumu trhu a zaměřují tak pozornost na skutečný cíl zakázky. Porota stejně ocenila i snahu kraje o sdílení svých zkušeností s kolegy z jiných krajů a proaktivní přístup k řešení problematiky veřejných zakázek v ČR.
2. MÍSTO - Statutární město Ostrava

2. MÍSTO - Statutární město Ostrava

Magistrát města Ostravy je důkazem toho, že pokud se chce hospodařit s veřejnými prostředky efektivně, nic není překážkou a všechno je možné. Prezentovaný projekt „Systém sdružených nákupů“ představuje komplexní přístup k realizaci nákupu na úrovni města se zapojením všech příspěvkových a zřizovatelských organizací. Porota pozitivně hodnotila efektivní zavedení elektronických katalogů, ratingu organizací zapojených v rámci SSN a jasně definovanou vizi budoucnosti.
3. MÍSTO - Masarykova univerzita v Brně

3. MÍSTO - Masarykova univerzita v Brně

Za úspěšnou integraci nástroje s funkcionalitami a rozhraním e-katalogu uživatelskou formou e-shopu zasazenou do prostředí veřejného sektoru s cílem zjednodušení procesů. Řešení, které eliminuje administrativně náročné procesy. Porota ocenila i fakt, že vyhrál zdravý selský rozum nad byrokracií a Univerzita vytvořila jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení.

Kategorie MASTER

1. MÍSTO - Fernando Batista

1. MÍSTO - Fernando Batista

Pro potřeby transparentního a efektivního vynakládání veřejných prostředků byla v Portugalsku vytvořena platforma Portal BASE, jejímž úkolem je data strukturovaně shromažďovat a zpřístupnit veřejnosti ve formátu Open Source Data. Porota pozitivně hodnotila vytvoření centrálního úložiště informací, přístupného odborné i laické veřejnosti s cílem umožnit data analyzovat a dále statisticky vyhodnocovat.
2. MÍSTO - Ondrej Kuruc

2. MÍSTO - Ondrej Kuruc

Porota pozitivně hodnotila snahu o podporu hospodářské soutěže a nastavení veřejných obstarávaní tak, aby se zabránilo vzniku nebo udržování kartelů. Využití přípravných tržních konzultací bylo také jednou z prvních inovací na Slovensku. Pozitivní dopad na veřejné obstarávání ve slovenském zdravotnictví je skutečně zásadní.
3. MÍSTO - Jana Hybšová

3. MÍSTO - Jana Hybšová

Porota pozitivně hodnotila zavedení jednotné metodiky, překonání neochoty zdravotnického personálu a zavedení systému pro připomínkování požadavků na veřejné zakázky. Zajímavou inovací je i výsledek VZ s dvěma vítězi.

GRAND PRIX eBF 2018

Tomáš Veit

Tomáš Veit

ČESTNÁ OCENĚNÍ

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Karel Otýs

Karel Otýs

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE