Výsledky 2014


Kategorie START

1. MÍSTO - OKK Koksovny, a. s.

1. MÍSTO - OKK Koksovny, a. s.

Ocenění uděleno za masivní nárůst ve využívání eAukcí, především za zavedení eAukcí a poptávek a jejich velké zrealizované množství během krátké doby používání. Ve výsledku nešlo jen o využití eAukčního sw, ale o komplexní změnu nákupního procesu. Byla oceněna také kreativita při rozmanitosti využívání různých druhů aukcí - NIPPON, ERMMA a úspory ve výši 10% jsou určitě zajímavé.
2. MÍSTO - Trenčiansky samosprávny kraj

2. MÍSTO - Trenčiansky samosprávny kraj

Ocenění uděleno především za plošné zavedení eAukcí při nákupech v Trenčianském samosprávném kraji. eAukce využívá kromě Trenčínského kraje také 88 podřízených organizací. Oceněna byla také kreativita v podobě využití NIPPON - japonské ticker aukce, které není u veřejné správy vůbec běžné. Mj. dosahují finančních úspor ve výši 11%.
3. MÍSTO - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

3. MÍSTO - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Ocenění uděleno za inovativnost, kreativitu, odvahu i razantnost při zavádění eAukcí. Tvořivost se projevuje mj. ve využívání různých typů eAukcí, konkrétně modulů ERMMA, NIPPON a holandských ticker eAukcí nebo ve snaze o komoditní eAukční strategie. Společnost projevila odvahu při odstartování rozsáhlých investičních projektů, ale i zřetelnou ekonomickou racionalitu, která vedla k dosažení reálných úspor díky využití eAukcí.

Kategorie TREND

1. MÍSTO - Dalkia ČR, a. s.

1. MÍSTO - Dalkia ČR, a. s.

Ocenění uděleno za vývoj, implementaci dlouholeté další vylepšování vlastního eAukčního systému. Společnost tímto systematickým úsilím dokázala proniknout do hloubky eAukční problematiky a dosáhnout při užívání eAukcí výrazných úspor. Hodny ocenění jsou i samy objemy eAukcí, které firma každoročně přes svůj systém realizuje a konečně také skutečnost, že eAukční systém využívá min 13 dílčích subjektů.
2. MÍSTO - Městská část Praha 2

2. MÍSTO - Městská část Praha 2

Ocenění uděleno za komplexní pokrytí všech oblastí hospodaření zadáváním zakázek prostřednictvím eAukcí, ztotožnění politické reprezentace s eAukcemi, sdílení eAukčního know-how. Po plném zavedení eAukcí pro stavební zakázky v roce 2014 se zvýšil jejich počet o 100 % a rovněž se zvýšila úspora o 100 %. Dosahovaná úspora, která činí v průměru 20% oproti předpokládaným cenám je velice dobrým výsledkem. eAukcemi realizují jak nákupní, tak prodejní eAukce (750 za poslední 3 roky).
3. MÍSTO - Žilinský samosprávny kraj

3. MÍSTO - Žilinský samosprávny kraj

Ocenění uděleno za implementaci eAukcí pro svoje organizace, které mají nastaveny i kontrolní mechanismy, práci s dodavateli, kterých má Žilinský samosprávny kraj v interním elektronickém katalogu 2300. Významné je také velké množství zakázek, které byly zakončeny eAukcí.

Kategorie MASTER

1. MÍSTO - Holger Plein - RWE Service GmbH

1. MÍSTO - Holger Plein - RWE Service GmbH

Ocenění uděleno za prosazení elektronizace nákupního procesu na mezinárodní úrovni v rámci 7 evropských zemí a 15 dceřiných společností. Pozoruhodný je také celkový počet eAukcí, který dosahuje čísla 6800, i 350 nákupčích, kteří byli v elektronickém nákupu zaangažováni. Porota ocenila také vysoký podíl TICKER eAukcí, které dle charakteru jednotlivých komodit tvoří až 30% všech eAukcí, a v neposlední řadě úspory ve výši 14,3 %. Všechna tato fakta svědčí o mimořádných zásluhách, výsledcích a rozsahu práce odvedené týmem Holgera Pleina.
2. MÍSTO - Tomáš Veit - Plzeňský Prazdroj, a. s.

2. MÍSTO - Tomáš Veit - Plzeňský Prazdroj, a. s.

Ocenění uděleno za pokrok, který společnost učinila za tři roky ve využívání eAukcí, kdy se v průměru dostala na 200 e-sourcingových aktivit ročně s objemem 140 mil. Kč. Rok 2014 přináší zřetelný kvantitativní skok na cca 500 e-sourcingových aktivit se zapojením lokálních týmů v 8 zemích Evropy a s finančním objemem 100 mil. USD (tedy 2 miliardy korun). Pro Českou republiku dále může být velmi potěšující, že právě Plzeňský Prazdroj se stal významným iniciátorem šíření eAukční filozofie v rámci celé nadnárodní korporace SAB.
3. MÍSTO - Lucie Šebelová - Siemens

3. MÍSTO - Lucie Šebelová - Siemens

Ocenění uděleno jednak za zdvojnásobení počtu eAukcí oproti roku 2013 a jejich souhrnný roční objem 370 mil. Kč a konečně i reálnou úsporu ve výši 14%. Porota dále ocenila odhodlání jít proti celofiremnímu úzu centrálních nákupů a prosazovat daleko efektivnější lokální decentralizaci. Velmi důležitý je také podíl na prosazování eAukcí v dalších regionech působnosti společnosti Siemens.

Speciální cena FSA

Marco Tardioli

Marco Tardioli

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE