Výsledky 2013


Kategorie START

1. MÍSTO - VS - Invest, a.s.

1. MÍSTO - VS - Invest, a.s.

eAukční nástroj úspěšně nasadili v březnu tohoto roku jako další ze stavebních firem, která je samotná do eAukcí jiných vyhlašovatelů pozývaná jako dodavatel. Velkým přínosem jsou značné finanční úspory v nákupu materiálu i služeb a tím pádem zvýšená konkurenceschopnost firmy. Díky výsledkům a přínosům eAukcí u VS - Invest, a.s. začala systém využívat také mateřská společnost.
2. MÍSTO - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

2. MÍSTO - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

eAukce využívá od srpna 2013 a zavedením tohoto systému splnili další krok v naplánované optimalizaci výdajů, kterou zavádějí již 2. rok. Díky zavedení eAukcí znatelně poklesly ceny za služby a dodávky, oproti tomu se zvýšila kvalita a počet nabízených služeb pro cestující.
3. MÍSTO - NAFTA a.s.

3. MÍSTO - NAFTA a.s.

eAukční systém používá od dubna 2013, kdy téměř každá větší nákupní soutěž byla realizována formou eAukce. Celkové průměrné úspory za rok 2013 jsou téměř o 100 % vyšší než úspory dosahované v předchozích dvou letech a přes eAukce protéká více než 50 % objemu nákupu.

Kategorie TREND

1. MÍSTO - Tepláreň Košice, a.s.

1. MÍSTO - Tepláreň Košice, a.s.

eAukce využívají od roku 2011, kdy systém plošně zavedli do nákupních procesů firmy. eAukce aplikují už od finančního limitu nákupu 1.000 EUR až po nákup strategických surovin (černé energetické uhlí, plynu). Za deset měsíců roku 2013 proběhlo 195 eAukcí, kterých se účastnilo 600 dodavatelů. Při nákupu energetického černého uhlí uspořili 665 tisíc EUR a v rámci ostatních eAukcí dalších 230 tisíc EUR.
2. MÍSTO - Městská část Praha 2

2. MÍSTO - Městská část Praha 2

Nástroj nasadili už v roce 2012 a byl využíván pouze pro úřad městské části. Od roku 2013 ho rozšířili o další dvě aukční podsíně pro centrum sociálních služeb a pro společnost, která vykonává pro městskou část správu nemovitostí. Se systémem pracuje asi 30 administrátorů. Jen v roce 2013 realizovali 91 eAukcí v objemu 58 milionů korun s úsporou necelých 12 milionů korun.
3. MÍSTO - Město Trenčín

3. MÍSTO - Město Trenčín

Město využívá nový aukční systém od roku 2013 a přístup do něj mají i rozpočtové organizace města. Celkem 13 organizací. Originalitou řešení je celkové zastřešení výběrových řízení napojené na rozpočet města. Dosud proběhlo 63 eAukcí při úspoře 425 tisíc EUR.

Kategorie MASTER

1. MÍSTO - Alena Ševčíková a Nemocnice Nové Město na Moravě

1. MÍSTO - Alena Ševčíková a Nemocnice Nové Město na Moravě

Aukční systém nemocnice využívá již od roku 2004, jako jedni z prvních veřejných zadavatelů. Do současnosti bylo realizováno 291 eAukcí v předpokládané finanční hodnotě 203 milionů korun s úsporou 30,8 milionu korun. Administraci zajišťuje pouze paní Ševčíková.
2. MÍSTO - Vladimír Hlušička a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2. MÍSTO - Vladimír Hlušička a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Nástroj nasadili už v roce 2012 a byl využíván pouze pro úřad městské části. Od roku 2013 ho rozšířili o další dvě aukční podsíně pro centrum sociálních služeb a pro společnost, která vykonává pro městskou část správu nemovitostí. Se systémem pracuje asi 30 administrátorů. Jen v roce 2013 realizovali 91 eAukcí v objemu 58 milionů korun s úsporou necelých 12 milionů korun.
3. MÍSTO - Alena Klementová a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

3. MÍSTO - Alena Klementová a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Totální a plné nasazení eAukcí při vyjednávání s dodavateli již od roku 2010 všude tam, kde to zákon o Veřejném obstarávání umožňuje a zdravý rozum dovoluje. Přijetí e-nákupu je také v hledání nových možností, nakupovat co nejefektivněji a transformovat se tak z rigidního státního podniku na dynamickou společnost při zachování všech principů Veřejného obstarávání. aukční systém se využívá na všech pracovištích napříč Slovenskou republikou a pracuje s ním přes 30 administrátorů. Jen za posledních 12 měsíců proběhlo 350 nákupních eAukcí, 380 poptávek a okolo 50 prodejních eAukcí a proteklo více než 18 milionů EUR.

Zvláštní ocenění FSA

Tomáš Šturala a Správa nemovitostí města Znojma

Tomáš Šturala a Správa nemovitostí města Znojma

Od května roku 2012 pravidelně každé úterý zásobuje Houston PROebiz 5 až 7 eAukcemi na kontrolu před jejich vyhlášením. Je neúmorný, jen v letošním roce tak pro město uskutečnil 136 eAukcí a ukazuje všem ostatním, že to jde, že to funguje.
Hana Vávrová a VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Hana Vávrová a VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Od roku 2010 dokazuje neúnavně vlastní firmě i její mateřské společnosti v Belgii, že eAukce fungují, šetří peníze i čas, a proto se vydali správným směrem, když se je rozhodli využívat.

Cena primátora města Ostravy

Ondrej Jombík a Západoslovenská energetika, a.s.

Ondrej Jombík a Západoslovenská energetika, a.s.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE