Výsledky 2015


Kategorie START

1. MÍSTO - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o . w Zawierciu

1. MÍSTO - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o . w Zawierciu

Od zavedení aukčního softwaru v roce 2014 bylo realizováno celkem 37 soutěží s využitím eAukcí, e-poptávek nebo zapečetěných obálek. Celkově se společnosti do soutěží zaregistrovalo 311 dodavatelů a zaznamenali 135 nabídek, což představuje 3,75 nabídek na jednu soutěž. Implementace aukčního softwaru vygenerovala v průběhu jednoho roku úspory ve výši cca 29 %.
2. MÍSTO - Lidl Česká republika, v. o. s., Praha

2. MÍSTO - Lidl Česká republika, v. o. s., Praha

Časová a administrativní úspora, kterou získali díky eAukcím, jim umožňuje více komunikace s dodavateli, což dovoluje spolupráci s několikanásobně větším dodavatelským portfoliem, než s jakým spolupracovali před zavedením eAukcí. Zároveň vykazují nemalé úspory a nadále se aktivně vzdělávají v oblasti elektronizace nákupních procesů.
3. MÍSTO - Športové gymnázium Trenčín

3. MÍSTO - Športové gymnázium Trenčín

Úspěšně aplikovalo eAukce NIPPON, což je rarita u veřejné správy. Nakupovali komodity i služby a dosáhli úspor na úrovni 25 % až 40 % oproti ceně původního dodavatele. Od srpna 2014 zrealizovali již 11 NIPPON aukcí s celkovou úsporou 16 % z ročního objemu.

Kategorie TREND

1. MÍSTO - Východoslovenský ústav srdcových a cievných chorôb

1. MÍSTO - Východoslovenský ústav srdcových a cievných chorôb

Ústav aktivně používá 5 elektronických nástrojů, díky kterým zelektronizoval každou část nákupu - od specifikace předmětu zakázky až po sledování plnění smlouvy s následným zařazením do plánu zakázek. Aktivním používáním všech nástrojů se v průběhu roku 2015 dosáhla úspora 11,90 % při objemu 16,5 mil. €. Obrovským přínosem bylo zapojení zaměstnanců do procesu nákupu při tvorbě specifikace předmětu zakázky.
2. MÍSTO - Mesto Martin

2. MÍSTO - Mesto Martin

Zrealizovalo přes 430 samostatných eAukcí s úsporou více než 2 mil. € a 911 zakázek s elektronickým průzkumem trhu s úsporou přes 372 000 €. Výsledky všech zakázek jsou volně dostupné pro širokou veřejnost 24 hodin denně, díky čemuž se město zařadilo mezi nejtransparentnější samosprávy na Slovensku. Město využívá tento eAukční software i na realizaci dražeb k prodeji a pronájmu městského majetku.
3. MÍSTO - Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

3. MÍSTO - Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

Ocenění za inspirativní a inovativní využití eAukcí při nákupu léků a léčiv a úspěšnou implementaci povinného státního systému. Soutěž na léky rozdělena na 654 částí v hodnotě skoro 2 mil. €. Dodavatel mohl podat nabídku na každou část a zároveň každá část byla předmětem eAukce. Celkem 11 dodavatelů, 5 eAukcí se 130 položkami a ušetřených 170 000 €. Kromě toho nemocnice zrealizovala 262 malých nákupů prostřednictvím elektronického tržiště v celkové hodnotě 0,5 mil. €.

Kategorie MASTER

1. MÍSTO - Zuzana Bučeková / VÚSCCH Košice

1. MÍSTO - Zuzana Bučeková / VÚSCCH Košice

Zuzana Bučeková je průkopníkem společnosti VÚSCCH a.s. v zavádění e-nástrojů do procesu VO v oblasti se zaměřením na zdravotnictví. Byla nucena vlastními silami vymyslet nejen vlastní e-nástroje, ale i proces jejich implementace a následného používání. VÚSCCH a.s. v současnosti realizuje více než 91,82 % zakázek prostřednictvím široké škály moderních a efektivních nástrojů.
2. MÍSTO - Mr. Dean Corbisiero / The City of Cardiff Council, Wales

2. MÍSTO - Mr. Dean Corbisiero / The City of Cardiff Council, Wales

Během posledních čtyř let rada změnila způsob nákupu, a to od vcelku neuspořádaných výdajů a nízkého stupně spolupráce mezi jednotlivými ředitelstvími až po velmi úspěšné uplatnění přístupu řízení kategorií, jímž se za tu dobu ve spojitosti s nákupem dosáhlo úspor ve výši 18 milionů liber. Projektovým manažerem dvou týmů napříč ředitelstvími byl Dean Corbisiero, který zajišťoval, aby členové byli motivováni a dosáhli schválených výstupů projektu.
2. MÍSTO - Ján Janek / Tatra Banka, a.s.

2. MÍSTO - Ján Janek / Tatra Banka, a.s.

Tým zavedl systematizaci a elektronizaci procesů procurementu v jednotlivých networking bankách v rámci skupiny Raiffeisen Bank International. Ján Janek je jeden z klíčových lidí při zavádění globálního Procure to Pay řešení a tvorbě jednotlivých eProcurement týmů. Zavedením systému Procure to Pay se snížily náklady na zpracování jedné faktury z 30 € na 7 - 10 €. V rámci systému proběhlo 95 % nákupu celé skupiny.
3. MÍSTO - Viktor Wendler  / Fakultní nemocnice Plzeň

3. MÍSTO - Viktor Wendler / Fakultní nemocnice Plzeň

Ve FN Plzeň se eAukce systémově využívají již od roku 2011. Během tohoto období došlo s výrazným přispěním ing. Wendlera k zásadnímu pozitivnímu posunu v realizaci veřejných zakázek. Za toto období proběhlo téměř 200 eAukcí v celkovém nákupním objemu cca 1,4 mld. Kč, průměrná úspora přesahovala 13 %, nejvyšší dílčí úspora v jedné eAukci překročila 56 % a nejvyšší absolutní úspora v jedné eAukci dosáhla hodnoty 10 mil. Kč. Nemocnice také opakovaně využívá alternativní typy eAukcí - Nippon (japonská ticker aukce).

Hodnocení poroty

Celkové hodnocení poroty ke stažení ZDE.
Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE