Výsledky 2024


kostky jsou vrženy

Kategorie TREND PUBLIC

TREND PUBLIC nominace

 • Jakub Váňa, Jihomoravský kraj
 • Jiří Skuhrovec a tým, Datlab
 • Nákupný tým, Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
 • Sven Schirmer, Austrian Federal Railways
 • Josef Hlavička, Havel and Parnters
 • Nákupní tým, Správa železnice
 • Leona Gergelová Šteigrová, MMR ČR
 • Jana Dubcová a tým, CNPK
 • Zdeněk Cvejn, Daniela Slováková, Univerzita Karlova
 • Jan Pospíchal, Správa železnice
 • Petr Kohout, Středočeský kraj
 • Branislav Šarmír, obstaráme, s.r.o.
 • Michaela Šelejová, Asociace pro veřejné zakázky
 • Pavel Válek, Pražská vodohospodářská společnost
 • Tomáš Sova a tým, Letiště Praha, a.s.
1. MÍSTO - Leona Gergelová Šteigrová – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1. MÍSTO - Leona Gergelová Šteigrová – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Popularizace ESG témat. Nominováni za: jejich přínos při otevírání témat jako udržitelný nákup, ESG a řízení rizik v komunitě českého a slovenského nákupu a za jejich praktické uplatnění těchto principů. Významným způsobem pomáhají směrovat nejen česko-slovenský, ale i světový nákup do budoucnosti v oblastech udržitelného nákupu, hodnocení rizikovosti dodavatelů a výpočtů uhlíkové stopy.
2. MÍSTO - Jana Dubcová a tým — Centrální nákup Plzeňského kraje

2. MÍSTO - Jana Dubcová a tým — Centrální nákup Plzeňského kraje

Průkopník v aplikaci praxe firemních nákupů ve veřejném zadávání. Nominována za: aplikaci inovativních řešení a procesů využívaných v soukromém sektoru do veřejného zadávání – category manager; rozvoj elektronizace a digitalizace – e-shop, systém workflow pro administraci veřejných zakázek s napojením na AI; komunikace s dodavateli - Meet the Buyer, předběžné tržní konzultace; důraz na profesionalizaci v oblasti veřejného zadávání – školení, workshopy, videonávody pro zadavatele i dodavatele, Národní strategie veřejného zadávání.
3. MÍSTO - Branislav Šarmír – obstaráme, s.r.o.

3. MÍSTO - Branislav Šarmír – obstaráme, s.r.o.

Prevratný prístup k výberu architektonického tímu. Nominována za: inovatívny výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na základe kritérií kvality bez nutnosti predkladania súťažných návrhov. Uvedené nastavenie kritérií hodnotenia súťaže a zostavenia poroty prispelo ku kvalitnému výberu uchádzača – architektonického tímu, ktorí sa podieľal na príprave projektovej dokumentácie a to všetko v krátkom čase (cca 6 týždňov).

Kategorie TREND PRIVATE

TREND PRIVATE nominace

 • Dominika Źwirbla-Kalman, PORR Polska
 • ESG tým, Asahi
 • Jiří Róžański, Penta Hospitals
 • Vedení společnosti, Marketplanet
 • Martin Zelinka a Martin Pokorný, Siemens Energy
 • Global Procurement team, Asahi
 • Petra Vrbová, Zdeněk Pytlíček, Martina Kolafová, GasNet
 • Global Purchasing, Veolia
 • Procurement team, VOSS Automotive Polska
1. MÍSTO - ESG tým, Asahi Global Procurement

1. MÍSTO - ESG tým, Asahi Global Procurement

Popularizace ESG témat. Nominováni za: jejich přínos při otevírání témat jako udržitelný nákup, ESG a řízení rizik v komunitě českého a slovenského nákupu a za jejich praktické uplatnění těchto principů. Významným způsobem pomáhají směrovat nejen česko-slovenský, ale i světový nákup do budoucnosti v oblastech udržitelného nákupu, hodnocení rizikovosti dodavatelů a výpočtů uhlíkové stopy.
2. MÍSTO - Martin Zelinka a Martin Pokorný – Siemens Energy

2. MÍSTO - Martin Zelinka a Martin Pokorný – Siemens Energy

Popularizace „skillu“ Vyjednávání v digitální době. Nominováni za: „oživení“ téma vyjednávání v době zaměřené na implementaci digitálních nástrojů. Za popularizaci vyjednávání v rámci eBF, DNT atd. Kdo z nás se nedostane denně do nějakého sporu, byť malého, naprosto zanedbatelného, doma, v práci, na schůzce s přáteli. Už jen diskuse nad plánem, co budete dělat o víkendu s rodinou u večeře s manželkou a dětmi, dá přece zabrat...
2. MÍSTO - Tým Petra Vrbová, Zdeněk Pytlíček, Martina Kolafová- GasNet

2. MÍSTO - Tým Petra Vrbová, Zdeněk Pytlíček, Martina Kolafová- GasNet

Implementace strategie a governance automatizace pro uživatele bez IT znalostí ve společnosti GasNet. Nominována za: zavedení procesu automatizace pro uživatele bez IT znalostí do rutinního provozu. Automatizace nákupních procesů se stala běžnou každodenní činností. Nákup je leadrem adopce a používání automatizačních nástrojů včetně umělé inteligence v celofiremním kontextu.

Kategorie MASTER PUBLIC

TREND MASTER nominace (shortlist z 47 nominací)

 • Cvejn Zdeněk, CUNI
 • Vyklický Martin, VÚT Brno
 • Garaj Michal, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Gergelová Šteigrová Leona, MPSV ČR
 • Lexa Jaroslav, APUeN Akadémia
 • Florian Mojmír, ÚOHS
 • Havlová Adéla, Havel and Partners
 • Turčanová Marcela, APUEN SK
 • Šelejová Martina, AVZ
 • Dubcová Jana, Centrální nákup Plzeňského kraje
 • Sova Tomáš, Letiště Praha
 • Váňa Jakub, Jihomoravský kraj
 • Hadaš Martin, MUNI
1. MÍSTO - Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje

1. MÍSTO - Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje

2. MÍSTO - Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2. MÍSTO - Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

3. MÍSTO - Martin Vyklický, Vysoké učení technické v Brně

3. MÍSTO - Martin Vyklický, Vysoké učení technické v Brně

Kategorie MASTER PRIVATE

MASTER PRIVATE nominace (shortlist z 39 nominací)

 • Repko Martin, SVET ZDRAVIA
 • Hirsch Jan, BLANCO
 • Zelinka Martin, SIEMENS ENERGY
 • Vrbová Petra, GASNET
 • Pytlíček Zdeněk, GASNET
 • Róžański Jiří, PENTA HOSPITALS
 • Kristiňák Michal, AMAZON
 • Pokorný Martin, SIEMENS ENERGY
 • Majtán Peter, MOL GROUP
 • Veit Tomáš, ASAHI
 • Mikeš Zdeněk, SAP
1. MÍSTO - Peter Majtán, MOL Group

1. MÍSTO - Peter Majtán, MOL Group

2. MÍSTO - Jan Hirsch, BLANCO

2. MÍSTO - Jan Hirsch, BLANCO

3. MÍSTO - Jiří Róžański	Penta Hospitals

3. MÍSTO - Jiří Róžański Penta Hospitals

GRAND PRIX eBF 2024

Alena Ševčíková, Nemocnice Nové Město na Moravě

Alena Ševčíková, Nemocnice Nové Město na Moravě

Petra Vrbová, GasNet

Petra Vrbová, GasNet

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE