Výsledky 2011


Kategorie START

INSTITUCE

1. MÍSTO - Město Cheb

1. MÍSTO - Město Cheb

Ačkoliv město Cheb začalo elektronicky nakupovat až v červenci letošního roku, díky raketovému nástupu a komplexní implementaci začalo okamžitě dosahovat velice dobrých výsledků. Elektronickou cestou teď nejen nakupuje, ale také třeba prodává a pronajímá městský majetek. Veškeré transakce jsou zcela transparentní a přístupné všem. Takto město získává prostředky pro svůj další rozvoj a především upevňuje a prohlubuje důvěru obyvatel.
2. MÍSTO - Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

2. MÍSTO - Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

3. MÍSTO - Fakultní nemocnice Plzeň

3. MÍSTO - Fakultní nemocnice Plzeň

FIRMY

1. MÍSTO - IMOS Brno,a.s.

1. MÍSTO - IMOS Brno,a.s.

Během 8 měsíců byla společnost schopna proškolit 20 pracovníků, kteří se systémem pracují. Díky aktivnímu přístupu bylo z provedených aukcí dosaženo takových úspor, jež daleko překročily vstupní investici na pořízení systému. Vedení společnosti vnímá tento způsob nakupování jako přínosné a efektivní tím víc, že v oboru stavebnictví je tato forma zatím velmi málo využívána. Společnost IMOS tak je dobrým příkladem ve svém oboru podnikání.
2. MÍSTO - CBB Inwestycje Sp. z o.o.

2. MÍSTO - CBB Inwestycje Sp. z o.o.

3. MÍSTO - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

3. MÍSTO - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Kategorie TREND

INSTITUCE

1. MÍSTO - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

1. MÍSTO - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Jedna z prvních nemocnic, kde začali elektronicky nakupovat (říjen 2005) v maximálním možném rozsahu a dokonce s využitím dvou systémů. To umožňuje nákupy od jednoduchých položek spotřebního materiálu přes služby až ke složitým přístrojům. Aktuálně připravují stavební zakázku. Svými výsledky prolomili dosavadní tabu v nákupu zdravotnické techniky, což přináší nejen ekonomický efekt jejich nemocnici, ale je zároveň vzorem pro celý segment zdravotnictví.
2. MÍSTO - Statutární město Ostrava

2. MÍSTO - Statutární město Ostrava

3. MÍSTO - Městský úřad Bruntál

3. MÍSTO - Městský úřad Bruntál

FIRMY

1. MÍSTO - LINET s.r.o.

1. MÍSTO - LINET s.r.o.

Zavedení elektronického nakupování od r. 2008. Po ujištění se, že toto je cesta k dosažení úspor, se společnost také soustředila na další výhody využití elektronických systémů (databáze, kvalita dodavatelů, kvalita dodávaných položek). Takto koncipovaným postupem získávají velmi výhodnou cenu při dodržení požadované kvality od spolehlivého dodavatele. Jako výrobní závod se také aktivně zapojují a účastní v jiných elektronických výběrových řízeních v roli dodavatele.
2. MÍSTO - MZ Liberec, a.s.

2. MÍSTO - MZ Liberec, a.s.

3. MÍSTO - E.ON Česká republika, s.r.o.

3. MÍSTO - E.ON Česká republika, s.r.o.

Kategorie MASTER

1. MÍSTO - Karel Otýs

1. MÍSTO - Karel Otýs

Dlouholeté působení v oblasti nákupu, realizace projektů centralizace nákupu ve skupině firem, implementace elektronických nákupních nástrojů a optimalizace nákupních procesů. Kladení důrazu na transparentnost a maximální rovnost všech účastníků výběrových řízení. Nadšený propagátor elektronizace nákupních procesů a tvorby strategií s využitím elektronických nástrojů při nákupu materiálu a služeb. Zkušenosti zejména ze sektoru energetiky, těžebního průmyslu, teplárenství a strojírenství.
2. MÍSTO - Jaroslav Lexa

2. MÍSTO - Jaroslav Lexa

3. MÍSTO - Tomáš Linda

3. MÍSTO - Tomáš Linda

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE