Výsledky 2023


Kategorie TREND PUBLIC

TREND PUBLIC nominace

 • Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje
 • Ľubomír Kubička, Ministerstvo vnútra Slovenskej rep.
 • Nákupní tým, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Úsek ředitele investic, Dopravní podnik Ostrava
 • Petr Mlsna, Mojmír Florian, Markéta Dlouhá, ÚOHS
 • Martin Vyklický, Vysoké učení technické v Brně
 • Erika Valacsay, Západoslovenská distribučná
 • Tým SEDLAKOVA LEGAL
 • Matúš Džuppa, ProWise
 • Jiří Skuhrovec & Datlab
 • Adéla Havlová, Havel & Partners
 • Nákupní tým, Jihomoravský kraj
 • Zdeněk Cvejn, Universita Karlova
1. MÍSTO - Nákupní tým — Jihomoravský kraj

1. MÍSTO - Nákupní tým — Jihomoravský kraj

Nominováni za unikátní a odvážný přístup k zadání veřejné zakázky i realizaci projektu, který přinesl odpovědného dodavatele a i ve složité době turbulentních cen a nedostatku materiálů kvalitní výsledek s řadou smysluplných udržitelných a inovativních aspektů cílících na příjemné prostředí pro dětské klienty a personál léčebny.
2. MÍSTO - Jana Dubcová — Centrální nákup Plzeňského kraje

2. MÍSTO - Jana Dubcová — Centrální nákup Plzeňského kraje

Nominována za to, jakou je inspirací pro všechny ostatní zadavatele z celé České republiky v rámci zadávání a administrace veřejných zakázek. Za její odhodlanost prosazovat inovativní metody při zadávání zakázek, transparentnost, elektronizaci, neustálé vzdělávání v oboru – Public Procurement Expert a předávání svých zkušeností dalším členům svého týmu a zadavatelům.
3. MÍSTO - Adéla Havlová — Havel and Partners

3. MÍSTO - Adéla Havlová — Havel and Partners

Nominována za vytrvalou a vydatnou podporu dobré praxe a strategického přístupu ve veřejném zadávání, a to jak v praxi zadavatelů, tak metodickou, publikační a osvětovou cestou, a za propojování zkušeností zadavatelů a dodavatelů napříč Českou republikou a se zahraničím.

Kategorie TREND PRIVATE

TREND PRIVATE nominace

 • Agata Szymczak, Amazon
 • Petra Vrbová, GasNet
 • Ivana Ušiaková, Tatry Mountain Resort
 • Nákupní tým, E.ON Polska SA
 • Jacek Jarmuszczak, Okiem Kupca
 • Tým CEQUENCE
 • NEOOPS, Automation Dock
 • Nákup, Mol Group Downstream
1. MÍSTO - Tým CEQUENCE

1. MÍSTO - Tým CEQUENCE

Nominace za moderní a přehledný design ve srovnání s běžnými robustními řešeními. Díky tomu je nasazení řešení mnohem rychlejší. Uživatelé používají řešení s jistotou již po několika hodinách školení a migrace stávajících archivů a dokumentace je díky použití OpenAI také velmi rychlá a pohodlná. Řešení přináší nejnovější technologie způsobem, který je přístupný a srozumitelný pro každého.
2. MÍSTO - Petra Vrbová — GasNet

2. MÍSTO - Petra Vrbová — GasNet

Nominována za: komplexní digitalizaci veškerých procesů v oblasti nákupu společnosti GasNet a významné zvýšení efektivity práce zaváděním robotizace do rutinní praxe běžných uživatelů.
3. MÍSTO - Agata Szymczak — Amazon

3. MÍSTO - Agata Szymczak — Amazon

Nominována za vynikající iniciativu a vedení projektu "Procurement for good", který podporuje udržitelnost a motivuje nákupní týmy napříč zeměmi, napomáhá tak k vytváření pozitivního vnímání práce a přínosu procurementu.

Kategorie MASTER PUBLIC

TREND MASTER nominace (shortlist z 54 nominací)

 • Koláčková Kateřina, OTIDEA LEGAL
 • Zahálka Jan, Zahálka legal
 • Voráčová Naďa, Masarykova Univerzita v Brně
 • Garaj Michal, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Gergelová Šteigrová Leona, MMR ČR
 • Lexa Jaroslav, Úrad pre verejné obstarávanie SR
 • Florian Mojmír, ÚOHS
 • Knob Miroslav, OTIDEA LEGAL
 • Havlová Adéla, Havel and Partners
 • Turčanová Marcela, APUEN SK
 • Hadaš Martin, Masarykova Univerzita v Brně
 • Dubcová Jana, Centrální nákup Plzeňského kraje
 • Kubovič Peter, Úrad pre verejné obstarávanie SR
 • Váňa Jakub, Jihomoravský kraj
1. MÍSTO - Jakub Váňa, Jihomoravský kraj

1. MÍSTO - Jakub Váňa, Jihomoravský kraj

2. MÍSTO - Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2. MÍSTO - Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

3. MÍSTO - Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje

3. MÍSTO - Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje

Kategorie MASTER PRIVATE

MASTER PRIVATE nominace (shortlist z 44 nominací)

 • Repko Martin, SVET ZDRAVIA
 • Sušková Hana, AL INVEST
 • Hirsch Jan, BLANCO
 • Lehar Michal, ORKLA FOODS
 • Olejník Miloš, ESET
 • Zelinka Martin, SIEMENS ENERGY
 • Vrbová Petra, GASNET
 • Pytlíček Zdeněk, GASNET
 • Róžański Jiří, PENTA HOSPITALS
 • Kristiňák Michal, AMAZON
 • Pokorný Martin, SIEMENS ENERGY
 • Majtán Peter, MOL GROUP
 • Veit Tomáš, ASAHI
 • Mikeš Zdeněk, SAP
1. MÍSTO - Martin Zelinka, SIEMENS ENERGY

1. MÍSTO - Martin Zelinka, SIEMENS ENERGY

2. MÍSTO - Tomáš Veit, ASAHI EUROPE and INTERNATIONAL LIMITED

2. MÍSTO - Tomáš Veit, ASAHI EUROPE and INTERNATIONAL LIMITED

3. MÍSTO - Zdeněk Pytlíček, GasNet s.r.o.

3. MÍSTO - Zdeněk Pytlíček, GasNet s.r.o.

GRAND PRIX eBF 2023

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE