Results 2023


TREND PUBLIC Category

TREND PUBLIC nomination

 • Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje
 • Ľubomír Kubička, Ministerstvo vnútra Slovenskej rep.
 • Nákupní tým, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Úsek ředitele investic, Dopravní podnik Ostrava
 • Petr Mlsna, Mojmír Florian, Markéta Dlouhá, ÚOHS
 • Martin Vyklický, Vysoké učení technické v Brně
 • Erika Valacsay, Západoslovenská distribučná
 • Tým SEDLAKOVA LEGAL
 • Matúš Džuppa, ProWise
 • Jiří Skuhrovec & Datlab
 • Adéla Havlová, Havel & Partners
 • Nákupní tým, Jihomoravský kraj
 • Zdeněk Cvejn, Universita Karlova
1st place - Nákupní tým — Jihomoravský kraj

1st place - Nákupní tým — Jihomoravský kraj

2nd place - Jana Dubcová — Centrální nákup Plzeňského kraje

2nd place - Jana Dubcová — Centrální nákup Plzeňského kraje

3rd place - Adéla Havlová — Havel and Partners

3rd place - Adéla Havlová — Havel and Partners

TREND PRIVATE Category

TREND PRIVATE nomination

 • Agata Szymczak, Amazon
 • Petra Vrbová, GasNet
 • Ivana Ušiaková, Tatry Mountain Resort
 • Nákupní tým, E.ON Polska SA
 • Jacek Jarmuszczak, Okiem Kupca
 • Tým CEQUENCE
 • NEOOPS, Automation Dock
 • Nákup, Mol Group Downstream
1st place - Tým CEQUENCE

1st place - Tým CEQUENCE

2nd place - Petra Vrbová — GasNet

2nd place - Petra Vrbová — GasNet

3rd place - Agata Szymczak — Amazon

3rd place - Agata Szymczak — Amazon

MASTER PUBLIC Category

TREND MASTER nomination (shortlist)

 • Koláčková Kateřina, OTIDEA LEGAL
 • Zahálka Jan, Zahálka legal
 • Voráčová Naďa, Masarykova Univerzita v Brně
 • Garaj Michal, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • Gergelová Šteigrová Leona, MMR ČR
 • Lexa Jaroslav, Úrad pre verejné obstarávanie SR
 • Florian Mojmír, ÚOHS
 • Knob Miroslav, OTIDEA LEGAL
 • Havlová Adéla, Havel and Partners
 • Turčanová Marcela, APUEN SK
 • Hadaš Martin, Masarykova Univerzita v Brně
 • Dubcová Jana, Centrální nákup Plzeňského kraje
 • Kubovič Peter, Úrad pre verejné obstarávanie SR
 • Váňa Jakub, Jihomoravský kraj
1st place - Jakub Váňa, Jihomoravský kraj

1st place - Jakub Váňa, Jihomoravský kraj

2nd place - Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2nd place - Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

3rd place - Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje

3rd place - Jana Dubcová, Centrální nákup Plzeňského kraje

MASTER PRIVATE Category

MASTER PRIVATE nomination (shortlist)

 • Repko Martin, SVET ZDRAVIA
 • Sušková Hana, AL INVEST
 • Hirsch Jan, BLANCO
 • Lehar Michal, ORKLA FOODS
 • Olejník Miloš, ESET
 • Zelinka Martin, SIEMENS ENERGY
 • Vrbová Petra, GASNET
 • Pytlíček Zdeněk, GASNET
 • Róžański Jiří, PENTA HOSPITALS
 • Kristiňák Michal, AMAZON
 • Pokorný Martin, SIEMENS ENERGY
 • Majtán Peter, MOL GROUP
 • Veit Tomáš, ASAHI
 • Mikeš Zdeněk, SAP
1st place - Martin Zelinka, SIEMENS ENERGY

1st place - Martin Zelinka, SIEMENS ENERGY

2nd place - Tomáš Veit, ASAHI EUROPE and INTERNATIONAL LIMITED

2nd place - Tomáš Veit, ASAHI EUROPE and INTERNATIONAL LIMITED

3rd place - Zdeněk Pytlíček, GasNet s.r.o.

3rd place - Zdeněk Pytlíček, GasNet s.r.o.

GRAND PRIX eBF 2023

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE