Porota - instituce


Marcela Turčanová - předseda poroty

Marcela Turčanová - předseda poroty

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailní znalosti a práce v atraktivním a náročném prostředí. Tak by se dala ve stručnosti shrnout vizitka Václava Peloucha, který se dokonale orientuje v provozu, správě a údržbě Národního divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystřídal různé pozice a v letech 2012 až 2013 byl pověřen jeho řízením. V současnosti je ředitelem technickoprovozní správy, která zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a veřejných zakázek. O čerstvé poznatky z praxe se může podělit díky probíhající rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery, kde je za Národní divadlo vedoucím realizačního týmu.

Miroslav Knob

Miroslav Knob

Ve veřejných zakázkách si člověk pořádně „zaprávničí“, říká Miroslav Knob, který právnické vzdělání nejprve pět let rozvíjel na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejným zakázkám se věnoval jako analytik a později jako vedoucí jednoho z oddělení, které se zabývalo jejich kontrolou. Od roku 2018 pracuje ve firmě Otidea jako administrátor veřejných zakázek, které považuje za super obor s možností aktivně tvořit a společně s ostatními se dobrat konkrétních výsledků.

Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Veřejné zakázky jej zaujaly už jako studenta. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se Jozef Kubinec zabýval jejich teoretickými základy a v rámci diplomové práce řešil problematiku jejich zásad a principů. Po krátkém působení v advokacii pracoval v letech 2012 až 2015 jako specialista v Železniční společnosti Cargo Slovakia, kde měl možnost vést tým strategického nákupu a veřejných zakázek. Od roku 2017 působí na Ministerstvu vnitra SR.

Martin Hadaš

Martin Hadaš

Zadávání veřejných zakázek se věnuje více než deset let, přičemž od roku 2011 působí jako vedoucí odboru veřejných zakázek na brněnské Masarykově univerzitě. Martin Hadaš tam společně s kolegy realizuje centrální nákupy prostřednictvím DNS a rámcových smluv, dále řídí zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z programů EU či koordinuje používání eNástroje pro zadávání veřejných zakázek. Příležitostně také přednáší. Dříve vedl výběrová řízení v poradenské firmě.

Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svému poslání, které spočívá v mimořádně aktivní podpoře změn nákupního chování zadavatelů a zjednodušení a zrychlení nákupních procesů, se Kateřina Koláčková věnuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V oblasti elektronizace veřejných zakázek má rozhodně čím inspirovat. Vždyť od roku 2006 ve své společnosti Otidea proškolila více než 10 tisíc zadavatelů a úspěšně realizovala tendry převyšující hodnotu 5 miliard korun.

Jozef Bálint

Jozef Bálint

Po celý profesní život se v oblasti veřejných zakázek pohybuje právník Jozef Bálint, který nejprve v letech 2013 až 2017 působil na slovenském Úradu pre verejné obstarávanie, kde se zabýval zejména kontrolními činnostmi. Následně přešel do společnosti Západoslovenská distribuční, pro kterou zajišťuje nákup spadající pod zákon o veřejných zakázkách a metodicky nastavuje nákupní procesy. Jako hobby píše odborné články a moc nás těší, že rád přednáší na konferencích.

Jana Hovjacká

Jana Hovjacká

Každá oblast ekonomiky má svá specifika a o zdravotnictví, kde je třeba pomáhat lidskému zdraví, to platí dvojnásob. Více nejen o tom řekne Jana Hovjacká, která pracuje v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj jako vedoucí oddělení centrálního zásobování. eAukcím se věnuje od roku 2009 a podílela se například na zavedení elektronického zadávání poptávek do nemocnic. V roce 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek.

Michal Garaj

Michal Garaj

Nabídka práce ve veřejných zakázkách jej zastihla na cestě do Španělska, odkud Michal Garaj zamířil na konkurz na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na konkurzu uspěl a začal se zabývat námitkami v rámci revizních postupů. Později jej povolali do Rady ÚVO, kde pomáhal s rozhodováním druhého stupně. Po šesti a půl letech „přestoupil“ do týmu primátora Bratislavy Matúše Valla. Od letošního roku tam vede oddělení veřejných zakázek, do kterých se snaží dostat co nejvyšší přidanou hodnotu.

Zuzana Bučeková

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvělých nápadů, kterými rozvíjela elektronizaci ve Východoslovenském ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košicích. Zuzana Bučeková tam z pozice vedoucí oddělení veřejných zakázek vlastními silami vyvinula a uvedla v život dva unikátní e-nástroje, za což v roce 2015 získala mezinárodní cenu FSA v kategorii MASTER. Od letošního roku pracuje ve společnosti Svet zdravia, kde řídí a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných z fondů EU.

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Odpovědné a smysluplné zadávání veřejných zakázek je tím, pro co se profesně nadchl Jiří Šimon, ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR, kde pracuje od roku 2014. V Ostravě se podělí o to, jak úspěšně centralizovat zakázky, jak dohlížet na 35 resortních organizací či proč u náročnějších tendrů preferovat předběžné tržní konzultace. Na základě inspirace, kterou získal i ve Velké Británii, se snaží šířit dobrá řešení také v rámci vládních pracovních skupin.

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Povědomí, že neznalost zákona neomlouvá, v každodenní praxi rozšiřuje právnička Michaela Poremská. Avšak tím výčet jejích činností teprve začíná. Již od roku 2006 se věnuje zadávání veřejných zakázek, k čemuž bezmála deset let používá výhradně elektronické nástroje. Kromě toho píše na téma elektronizace veřejných zakázek odborné články a vydala i několik knih v češtině a angličtině. Znalosti předává studentům na Mendelově univerzitě v Brně i veřejnosti na seminářích.

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapravitelný optimista, který věří, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě, a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Se svým týmem to Jaroslav Lexa dokázal jako ředitel odboru veřejných zakázek na MPSVaR SR, kde za rok ušetřil více než 5 milionů eur. Píše smlouvy, námitky, články, knihy a někdy dávno i blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum. Je spoluzakladatelem slovenského APUeNu. V současnosti působí jako ředitel institutu pro zadávání veřejných zakázek na slovenském ÚVO.

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

S novinkami z bratrského Slovenska, se kterým si jazykově i filozoficky velmi dobře rozumíme, přijede do Ostravy Branislav Šarmír. Během profesní kariéry působil od roku 1996 ve velkých společnostech jako EuroTel, UPC, VÚB a IBM Slovensko. Řídicí pozice v oblasti marketingu, obchodu a služeb zákazníkům však vyměnil za veřejné zakázky a nákup, které jsou jeho současným „džobem“ ve společnosti obstaráme, s.r.o.

Ivana Durczoková

Ivana Durczoková

Byla to obrovská výzva být u toho od počátku, říká Ivana Durczoková o profesní zkušenosti s uplatňováním principů korporátního řízení, které se stalo součástí každodenní praxe Krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Dnes běžně nakupují energie na burze a spotřební a zdravotnický materiál včetně potravin a některých služeb ve vlastním e-shopu. Ivana nejprve vedla projektový tým, nyní je vedoucí Odboru podpory korporátního řízení a kontroly.

Gabriela Vysocká

Gabriela Vysocká

Svůj podíl na tom, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje hraje prim v korporátním řízení veřejné správy, a to včetně nakupování, které je transparentní a efektivní, má také Gabriela Vysocká. Na úřadě pracuje od jeho vzniku v roce 2001. Začínala na odboru informatiky jako správce aplikací, následně přešla na oddělení podpory korporátního řízení, kde mimo jiné vyvíjela komunikační nástroj zvaný Portál kraje. V posledních třech letech zastává pozici vedoucí tohoto oddělení.

Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Ospale působící atmosféru v branži obchodního a občanského práva po deseti letech vyměnil za dramatické prostředí veřejných zakázek. Vystudovaný právník Ľubomír Kubička se intenzivně zabývá zadáváním a realizací veřejných zakázek. Další sférou jeho bohatého profesního života je poradenská činnost, jejímž cílem je pomoc uchazečům o veřejné zakázky. Výzvám se však staví čelem i ve svém volném čase, který mu ještě zbývá. Snaží se totiž bojovat s nesmysly kolem nás.

Back to Top