Wyniki 2017


Kategoria START

1. MIEJSCE - Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach

1. MIEJSCE - Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach

Udało im się kompleksowo przekształcić system zakupów na w pełni funkcjonalny, elektroniczny efektywny i transparentny. Wprowadzili elektroniczny zbiór wymagań, ich zatwierdzanie, wybór dostawcy i monitorowanie wykonywania umów. Każdy na uniwersytecie może zobaczyć kto, co, kiedy i z jakich źródeł kupuje. W ten sposób nauczyli pracowników kupować to, czego naprawdę potrzebują. Dzięki świadomej i efektywnej konfiguracji procesów zdołali, od początku 2017 roku, wygenerować oszczędności przekraczające 700 000 €.
2. MIEJSCE - Pierwszy brneński zakład przemysłu technicznego Velká Bíteš s. a.

2. MIEJSCE - Pierwszy brneński zakład przemysłu technicznego Velká Bíteš s. a.

W ostatnim czasie wprowadzili elektronizację i centralizację procurementu w spółce o długiej tradycji. Ujednolicili i znormalizowali procesy oraz przenieśli kupujących w jedno miejsce, aby zapewnić w ten sposób wymianę zakupowego know-how. Zrezygnowali z wygodnej „bańki” i powitali kreatywność w dziedzinie zakupów. Pozytywnie zmienili postrzeganie zakupów przez szeregowych pracowników i kierownictwo spółki.
3. MÍSTO - Budowlana spółdzielnia mieszkaniowa Krušnohor

3. MÍSTO - Budowlana spółdzielnia mieszkaniowa Krušnohor

Jest unikatem wśród spółdzielni mieszkaniowych w Czechach. W ramach elektronicznych postępowań przetargowych wykorzystuje całą skalę funkcji tak, aby oceniający widzieli wszystkie ważne dane bezpośrednio w sali aukcyjnej, a system mógł sam oceniać oferty z minimalną ingerencją zleceniodawcy. Od marca 2017 roku zrealizowali ponad 80 elektronicznych postępowań przetargowych i zwrócili się do ponad 340 dostawców.
4. MIEJSCE - Urząd Miejski Hodonín

4. MIEJSCE - Urząd Miejski Hodonín

5. MIEJSCE - Jadran - Galenski laboratorij d.d.

5. MIEJSCE - Jadran - Galenski laboratorij d.d.

Kategoria TREND

1. MIEJSCE - innogy Republika Czeska

1. MIEJSCE - innogy Republika Czeska

Na przełomie lat 2015 i 2016 w innogy ČR zdecydowano zmienić strukturę działu zakupów; wytworzono nową strukturę działu, interfejs sieciowy dla dostawcy, automatyzację zamówień i wreszcie skupili się na robotyzacji i digitalizacji procesów zakupowych. Zaimplementowali trójstronne uzgadnianie faktur, aplikacji Procurement plan oraz skonfigurowali i zautomatyzowali nowe procesy zakupowe na portalu eAukcyjnym. W 100% zdigitalizowali komunikację zamówień i wprowadzili proces „rating dostawców”. Jako pierwsi połączyli i zautomatyzowali proces wstępnej kwalifikacji, oceny i ratingu dostawców w portalu eAukcyjnym.
2. MIEJSCE - Miasto Eindhoven

2. MIEJSCE - Miasto Eindhoven

Miasto Eindhoven bardzo innowacyjnie podeszło do wykorzystywania paralelnych kanałów komunikacji, między innymi np. You Tube, którego używają przy przygotowywaniu strategicznych zamówień publicznych. Spowodowało to znaczne zwiększenie uczestnictwa członków przy przygotowywaniu zamówień publicznych, zbudowało zaufanie konsorcjów do decyzji miasta na współpracę z rynkiem przy zamówieniach publicznych i następne udzielanie kontraktów. You Tube okazał się wspaniałym narzędziem i właściwym medium przy celowaniu w niezwyczajne firmy (start-upy) i zachęceniu ich do uczestnictwa w innowacyjnych wyzwaniach, jakim było na przykład realizacja aplikacji do ułatwienia parkowania (smart parking).
3. MIEJSCE - Erste Group Procurement - Mezinárodní tým

3. MIEJSCE - Erste Group Procurement - Mezinárodní tým

Pro tým mezinárodního sourcingu každodenní práce spočívá v hledání „best in class“ řešení pro 10 zemí, 10 jazyků a 10 kultur, a to vše při 1 společné nákupní potřebě. Je proto nutné eliminovat dodavatelská rizika, k čemuž využívají automatický proces hodnocení dodavatelů. EGP se podařilo snížit Maverick spend z 24 % (2013) na 4 % prostřednictvím BIU a 100 % aplikací eSourcing Fluenta (eRFx), který zahrnuje použití reverzních eAukcí, které představují více jak 16 % veškerých událostí eSourcingu.
4. MIEJSCE - KORADO, a. s.

4. MIEJSCE - KORADO, a. s.

5. MIEJSCE - Uniwersytet Masaryka

5. MIEJSCE - Uniwersytet Masaryka

Kategoria MASTER

1. MIEJSCE - ProZorro Team

1. MIEJSCE - ProZorro Team

Rozwiązanie ProZorro jest wynikiem ścisłej i aktywnej współpracy państwa, sektora przedsiębiorstw i organizacji non-profit, co tylko podkreśla jakość rozwiązań. Szczególnie pozytywny pozostaje fakt, że władza ukraińska nie wybrała praktyki z innych państw i nie stworzyła rozwiązania za zamkniętymi drzwiami, ale rozpoczęła dialog z profesjonalistami z zewnątrz i wspólnie stworzyli rozwiązanie, które spełnia potrzeby państwa i jednocześnie standardy i kryteria sektora przedsiębiorców i specjalistów. ProZorro zdobyło punkty również za formę realizacji rozwiązań, ponieważ stworzone są na zasadach opensource, czym otwarli się na wszystkich – nie tylko z Ukrainy, ale także z innych państw.
2. MIEJSCE - Instituto Mexicano del Seguro Social (Meksykański Instytut Ubezpieczeń Społecznych)

2. MIEJSCE - Instituto Mexicano del Seguro Social (Meksykański Instytut Ubezpieczeń Społecznych)

Świetna znajomość narzędzi eProcurementu i orientacja w skomplikowanej tematyce technicznej, wykorzystywanie, propagowanie i wysoki poziom znajomości TCO, efektywny proces zamówień i zakupów bez przesadnych starań o innowacje. Jiří skupił się na najważniejszej rzeczy, czyli jak dobrze kupić i oszacować wszystkie powiązane koszty w trakcie czasu przydatności towaru/usługi. Przez ostatnie pięć lat zrealizował zamówienia na całkowity koszt przekraczający pół miliarda koron. Aktywnie wykłada i angażuje się w szkolenia kolejnych kupujących i zleceniodawców. Jego ogromnym wkładem jest także zrozumiałość i jasność, z którą wygłasza swoje prezentacje.
3. MIEJSCE - Pavel Hrnčíř / Equa bank a.s.

3. MIEJSCE - Pavel Hrnčíř / Equa bank a.s.

To właśnie Pavel Hrnčíř był człowiekiem, który w Equa bank na nowo skonfigurował wszystkie procesy zakupowe, osiągnął uruchomienie nowego systemu i wspólnie z kolegami z finansów również elektroniczne zatwierdzanie zamówień. Dzięki wykorzystaniu eAukcji przy sprzedaży pakietów niezaspokojonych roszczeń osiągnął aż trzykrotność poprzedniego przychodu, około 10 milionów koron dodatkowego zysku. Poprzez efektywną pracę z e-narzędziami w trakcie działania Pavla Hrnčířa w Equa bank osiągnięto oszczędności zakupowe w wysokości prawie 500 milionów koron.
4. MIEJSCE - Zdeněk Pytlíček / innogy Republika Czeska

4. MIEJSCE - Zdeněk Pytlíček / innogy Republika Czeska

5. MIEJSCE - Ladislav Božík

5. MIEJSCE - Ladislav Božík

GRAND PRIX eBF 2017

Peter Kraljič

Peter Kraljič

Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ