Wyniki 2015


Kategoria START

1. MIEJSCE - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o . w Zawierciu

1. MIEJSCE - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o . w Zawierciu

Od wprowadzenia oprogramowania aukcyjnego w 2014 roku zrealizowano 37 postępowań z wykorzystaniem eAukcji, e-zapytań lub zapieczętowanych ofert. Ogólnie do postępowań zarejestrowało się 311 dostawców, którzy wprowadzili 135 ofert, co daje 3,75 oferty na jedno postępowanie. Wdrożenie oprogramowania aukcyjnego w ciągu roku wygenerowało oszczędności w wysokości około 29%.
2. MIEJSCE - Lidl Czechy, v. o. s., Praga

2. MIEJSCE - Lidl Czechy, v. o. s., Praga

Oszczędność czasu i administracji, którą zyskali dzięki eAukcjom, umożliwia lepszą komunikację z dostawcami, co pozwala na współdziałanie z ich wielokrotnie większym portfolio, niż z jakim współpracowali przed wprowadzeniem eAukcji. Jednocześnie wykazują niemałe oszczędności i nadal aktywnie kształcą się w dziedzinie elektronizacji procesów zakupowych.
3. MIEJSCE - Gimnazjum sportowe Trenczyn

3. MIEJSCE - Gimnazjum sportowe Trenczyn

Pomyślnie stosowali eAukcje NIPPON, co jest rzadkością w administracji publicznej. Kupowali artykuły oraz usługi i osiągnęli oszczędności na poziomie od 25% do 40% w stosunku do początkowej ceny podanej przez dostawcę. Od sierpnia 2014 przeprowadzili już 11 aukcji NIPPON z całkowitą oszczędnością 16% rocznej objętości.

Kategoria TREND

1. MIEJSCE - Wschodniosłowacki Instytut Chorób Sercowych i Naczyniowych

1. MIEJSCE - Wschodniosłowacki Instytut Chorób Sercowych i Naczyniowych

Instytut aktywnie używa pięciu narzędzi elektronicznych, dzięki którym przeprowadził elektronizację każdej części zakupu – od specyfikacji przedmiotu zamówienia, aż po monitorowanie jego wykonania z następnym włączeniem do planu zamówień. Dzięki aktywnemu wykorzystywaniu wszystkich narzędzi w 2015 roku osiągnął oszczędności rzędu 11,9% przy objętości 16,5 mln euro. Ogromną korzyścią było zaangażowanie pracowników w proces zakupu przy tworzeniu specyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. MIEJSCE - Miasto Martin

2. MIEJSCE - Miasto Martin

Zrealizowało ponad 430 oddzielnych eAukcji z oszczędnością ponad 2 mln euro oraz 911 zamówień z elektronicznym badaniem rynku, osiągając oszczędność ponad 372 tys. euro. Wyniki wszystkich zamówień są ogólnie dostępne dla szerokiej publiczności 24h na dobę, dzięki czemu miasto Martin należy do najbardziej transparentnych samorządów na Słowacji. Miasto wykorzystuje system eAukcyjny również do realizacji aukcji sprzedaży i wynajmowania majątku miejskiego.
3. MIEJSCE - Szpital dziecięcy w Bańskiej Bystrzycy

3. MIEJSCE - Szpital dziecięcy w Bańskiej Bystrzycy

Nagroda za innowacyjne i inspirujące wykorzystanie eAukcji do zakupu leków i pomyślne wprowadzenie obowiązkowego systemu państwowego. Konkurs na leki podzielony był na 654 części o wartości prawie 2 mln euro. Dostawca mógł podać ofertę do każdej części i jednocześnie każda część była przedmiotem eAukcji. Razem 11 dostawców, 5 eAukcji ze 130 pozycjami i zaoszczędzonymi 170 tys. euro. Oprócz tego szpital przeprowadził 262 małych zakupów za pośrednictwem rynku elektronicznego o całkowitej wartości 0,5 mln euro.

Kategoria MASTER

1. MIEJSCE - Zuzana Bučeková / VÚSCCH Košice

1. MIEJSCE - Zuzana Bučeková / VÚSCCH Košice

Zuzana Bučeková jest w Instytucie inicjatorką wprowadzania e-narzędzi do procesu ZP w dziedzinie służby zdrowia. Zmuszona była własnymi siłami wymyślić nie tylko swoje e-narzędzia, ale również proces ich implementacji i następnego używania. Instytut realizuje obecnie ponad 91,82 % zamówień za pośrednictwem szerokiej gamy nowoczesnych i efektywnych narzędzi.
2. MIEJSCE - Mr. Dean Corbisiero / The City of Cardiff Council, Wales

2. MIEJSCE - Mr. Dean Corbisiero / The City of Cardiff Council, Wales

W ciągu ostatnich czterech lat rada miasta zmieniła sposób dokonywania zakupów od chaotycznych wydatków i niskiego stopnia współpracy między poszczególnymi dyrekcjami, aż do bardzo pomyślnego wprowadzenia kierowania kategoriami, dzięki czemu przez ten czas, w połączeniu z zakupem, osiągnięte zostały oszczędności w wysokości 18 milionów funtów. Menadżerem projektowym dwóch zespołów całej dyrekcji był Dean Corbisiero, który dbał o motywację i osiąganie zatwierdzonych efektów projektu.
2. MIEJSCE - Ján Janek / Tatra Banka, a.s.

2. MIEJSCE - Ján Janek / Tatra Banka, a.s.

Zespół wprowadził systematyzację i elektronizację procesów procurementu w poszczególnych bankach internetowych w ramach grupy Raiffeisen Bank International. Ján Janek jest jedną z kluczowych postaci przy wdrożeniu globalnego rozwiązania Procure to Pay i utworzeniu poszczególnych zespołów eProcurementu. Dzięki systemowi Procure to Pay obniżone zostały koszty opracowania jednej faktury z 30 € do 7 - 10 €. W ramach systemu przebiegło 95 % zakupów całej grupy.
3. MIEJSCE - Viktor Wendler  / Szpital Uniwersytecki Pilzno

3. MIEJSCE - Viktor Wendler / Szpital Uniwersytecki Pilzno

W szpitalu w Pilźnie systemowo używa się eAukcji od 2011 roku. W tym czasie doszło, z wyraźną pomocą inż. Wendlera, do zasadniczej pozytywnej zmiany w realizacji zamówień publicznych. Odbyło się ponad 200 eAukcji w całkowitej zakupowej objętości około 1,4 mld CZK, średnie oszczędności przewyższały 13 %, najwyższa częściowa oszczędność w jednej eAukcji przekroczyła 56 %, a najwyższa bezwzględna oszczędność w jednej eAukcji dosięgła wartości 10 mln CZK. Szpital wykorzystuje również alternatywne rodzaje eAukcji – Nippon (japońska aukcja ticker).

Ocena jury

Ogólna ocena jury do pobrania TUTAJ.
Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ