Wyniki 2014


Kategoria START

1. MIEJSCE - OKK Koksovny, a. s.

1. MIEJSCE - OKK Koksovny, a. s.

Nagrodę przyznano za ogromny rozwój w wykorzystywaniu eAukcji, a przede wszystkich za wdrożenie eAukcji oraz zapytań i wysoką liczbę zrealizowanych postępowań w tak krótkim czasie. Reasumują nie chodziło wyłącznie o samo stosowanie oprogramowania eAukcyjnego, ale o kompleksową zmianę w procesie zakupów. Wyróżniono również kreatywność ze względu na różnorodne wykorzystanie różnych typów aukcji - NIPPON, ERMMA oraz wygenerowanie oszczędności w wysokości 10%.
2. MIEJSCE - Trenčiansky samosprávny kraj

2. MIEJSCE - Trenčiansky samosprávny kraj

Nagrodę przyznano przede wszystkim za wdrożenie eAukcji na całym terenie Trenčianskiego samosprávnego kraju w procesie zakupów. eAukcje oprócz samego Trenčianskiego kraju stosuje również 88 powiązanych organizacji. Nagrodzono także kreatywność w formie wykorzystywania NIPPON - japońskiej aukcji ticker, co nie jest zbyt często spotykane w ramach sektora publicznego. Osiągnięto oszczędności finansowe w wysokości 11%.
3. MIEJSCE - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

3. MIEJSCE - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Nagrodę przyznano za innowacyjność, kreatywność, odwagę oraz konsekwentność w procesie wdrażania eAukcji. Kreatywność przejawia się między innymi poprzez wykorzystywanie różnych typów eAukcji, a konkretnie modułów ERMMA, NIPPON oraz holenderskich eAukcji ticker w dążeniu do eAukcyjnej strategii produktów. Spółka wykazała się odwagą i zainicjowała duże projekty inwestycyjne, jak również wykazał się racjonalnością ekonomiczną, która doprowadziła do realnych oszczędności, dzięki wdrożeniu eAukcji.

Kategoria TREND

1. MIEJSCE - Dalkia ČR, a. s.

1. MIEJSCE - Dalkia ČR, a. s.

Nagrodę przyznano za rozwój, długoletnie wdrażanie oraz ulepszanie własnego systemu eAukcji. Spółka, dzięki systematycznemu wysiłkowi przeniknęła do sedna problematyki eAukcji, co pozwoliło jej na wygenerowanie wyraźnych oszczędności. Imponujące są same wartości eAukcji, które firma realizuje co roku w swoim systemie, jak również fakt, iż system eAukcji wykorzystuje co najmniej 13 jednostek podrzędnych.
2. MIEJSCE - Městská část Praha 2

2. MIEJSCE - Městská část Praha 2

Nagrodę przyznano za całościowe wdrożenie do wszystkich obszarów zarządzania systemu eAukcji, utożsamienie się reprezentacji politycznej z eAukcjami, udostępnienia eAukcyjnego know-how. Po pełnym wdrożeniu eAukcji w ramach zamówień budowlanych w 2014 roku, ich liczba wzrosła o 100%, podobnie do oszczędności, które także wzrosły o 100%. Uzyskane oszczędności, stanowiące średnio 20% w stosunku do przewidywanych cen, są bardzo dobrym wynikiem. Realizowane są eAukcje zakupowe, jak również sprzedażowe (750 w ostatnich 3 latach).
3. MIEJSCE - Žilinský samosprávny kraj

3. MIEJSCE - Žilinský samosprávny kraj

Nagrodę udzielono za wdrożenie eAukcji w ramach swoich organizacji, które posiadają własne mechanizmy kontrolne oraz za pracę z dostawcami, których Žilinský samosprávny kraj posiada w swoim katalogu wewnętrznym 2300. Zrealizowano ponadto wysoką liczbę zamówień zakończonych eAukcją.

Kategoria MASTER

1. MIEJSCE - Holger Plein - RWE Service GmbH

1. MIEJSCE - Holger Plein - RWE Service GmbH

Nagrodę udzielono za przeprowadzenie procesu elektronizacji zakupów na szczeblu międzynarodowym w ramach 7 krajów europejskich i 15 jednostek zależnych. Godnym uwagi jest również łączna liczba eAukcji, która wynosi 6800, jak również liczba 350 nabywców aktywnie uczestniczących w procesie zakupów elektronicznych. Jury doceniło także wysoką liczbą zrealizowanych TICKER eAukcji, które wg charakteru poszczególnych towarów tworzą aż 30% eAukcji, istotnym aspektem były również oszczędności w wysokości 14,3%. Wszystkie ww. fakty świadczą o nadzwyczajnych zasługach, wynikach oraz szerokim zakresie pracy wykonanej przez zespół Holgera Pleina.
2. MIEJSCE - Tomáš Veit - Plzeňský Prazdroj, a. s.

2. MIEJSCE - Tomáš Veit - Plzeňský Prazdroj, a. s.

Nagrodę przyznano ze względu na postęp uczyniony przez spółkę w trakcie trzech lat wdrażania eAukcji, który przedstawia średnio 200 postępowań e-sourcing rocznie w łącznej wysokości 140 mln CZK. Rok 2014 przyniósł widoczny wzrost na około 500 postępowań z włączeniem zespołów lokalnych w 8 krajach europejskich o łącznej wysokości 100 mln USD (a więc 2 mld koron czeskich). Dla Republiki Czeskiej pozytywnym faktem jest również to, iż Plzeňský Prazdroj jest jednym z istotnych inicjatorów propagujących filozofię eAukcyjną w ramach całej korporacji międzynarodowej SAB.
3. MIEJSCE - Lucie Šebelová - Siemens

3. MIEJSCE - Lucie Šebelová - Siemens

Nagrodę przyznano za podwojenie liczby zrealizowanych eAukcji w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz ich wartość całkowitą wynoszącą w skali roku 370 mln CZK, a także realne oszczędności w wysokości 14%. Jury ponadto doceniło determinację w sprzeciwieniu się firmowemu systemowi zamówień centralnych i promowaniu o wiele bardziej efektywnej decentralizacji lokalnej. Bardzo istotny był również wkład w promowanie eAukcji w innych dziedzinach działań spółki Siemens.

Nagroda specjalna FSA

Marco Tardioli

Marco Tardioli

Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ