Wyniki 2013


Kategoria START

1. MIEJSCE - VS - Invest, SA

1. MIEJSCE - VS - Invest, SA

W marcu tego roku z powodzeniem zostało wdrożone eAukcyjne narzędzie w firmie budowlanej. Główną korzyścią wdrożenia systemu są duże oszczędności podczas zakupu materiałów i usług, a tym samym firma stała się bezkonkurencyjna. Dzięki rezultatom i korzyściom jakie przyniosły eAukcje w firmie VS - Invest, z systemu zaczęła korzystać również firma matka.
2. MIEJSCE - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

2. MIEJSCE - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Z eAukcji korzystają od sierpnia 2013 r. Wdrożenie tego systmu było kolejnym krokiem ku optymalizacji planowanych wydatków. W porównaniu do wzrostu ilości i jakości usług oferowanych pasażerom, znacznie spadły ceny za usługi i dostawy.
3. MIEJSCE - NAFTA, SA

3. MIEJSCE - NAFTA, SA

Z systemu eAukcyjnego firma korzysta od kwietnia 2013 r. W tym okresie każde większe postępowanie było realizowane formą eAukcji. W 2013 r. firma zaoszczędziła prawie 100% więcej niż w poprzednich dwóch latach. Za pośrednictwem eAukcji firma dokonała ponad 50% z wszystkich zakupów.

Kategoria TREND

1. MIEJSCE - Ciepłownia Koszyce, SA

1. MIEJSCE - Ciepłownia Koszyce, SA

Stosują eAukcje już od 2011 r., kiedy system został wdrożony na całej linii. System eAukcyjny jest stosowany do zakupów, które przekraczają 1000 euro (węgiel, gaz). W ciągu dziesięciu miesięcy w 2013 r. odbyło się 195 eAukcji, w których udział wzięło 600 dostawców. Podczas zakupów węgla energetycznego firma zaoszczędziła 665000 euro, a w pozostałych eAukcjach dodatkowe 230000 euro.
2. MIEJSCE - Urząd Miejski Dzielnica Praha 2

2. MIEJSCE - Urząd Miejski Dzielnica Praha 2

Narzędzie wprowadzono już w 2012 roku. System był dostosowany tylko dla Urzędu jednej z dzielnic. W 2013 r. powiększył o dwa działy: centrum usług socjalnych i dla firm, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami dla części miejskiej. Z systemem pracuje ok. 30 administratorów. Tylko w 2013 r. zrealizowano 91 eAukcji o wartości 58 mln. koron, dzięki której zaoszczędzili ok. 12 mln. koron.
3. MIEJSCE - Urząd Miasta Trenczyn

3. MIEJSCE - Urząd Miasta Trenczyn

Miasto korzysta z nowego eAukcyjnego systemu od 2013 r. Dostęp do niego mają także organizacje budżetowe miasta. W sumie 13 organizacji. Do tej pory odbyło się 63 eAukcji, podczas których zaoszczędzono 425000 euro.

Kategoria MASTER

1. MIEJSCE - Alena Ševčíková i Szpital Nowe Miasto na Morawie

1. MIEJSCE - Alena Ševčíková i Szpital Nowe Miasto na Morawie

Już w 2004 roku szpital zastosował system służący do przeprowadzania eA, szpital ten był jednym z pierwszych w sektorze publicznym stosujących eA. Do tej pory zrealizowano 291 eA w planowanej wysokości finansowej 203 mln koron z oszczędnością 30,8 mln koron. W administracji jest tylko pani Ševčíková.
2. MIEJSCE - Vladimír Hlušička i Szpital Uniwersytecki Královské Vinohrady

2. MIEJSCE - Vladimír Hlušička i Szpital Uniwersytecki Královské Vinohrady

Już od 2009 r. dzięki cotygodniowemu zapytaniu o ofertę automatycznie został bez udziału administratora wybrany dostawca na dostawę owoców i warzyw dla firmy cateringowej w Szpitalu Uniwersyteckim. Ponadto Pan Hlušička szkoli zainteresowane osoby ze szpitali i miast jak korzystać z takiego rozwiązania.
3. MIEJSCE - Alena Klementová i Spółka kolejowa Cargo Słowacja, SA

3. MIEJSCE - Alena Klementová i Spółka kolejowa Cargo Słowacja, SA

Całkowite i pełne wdrożenie eAukcji podczas negocjacji z dostawcami już od 2010 r., ustawa o zamówieniach publicznych pozwala zachować rozsądek. Przyjęcie elektronizacji procesów zakupowych jest również formą szukania nowych możliwości, zakupów najefektywniejszych i przekształconych się ze stanu statycznego w dynamiczną firmę, przy zachowaniu wszystkich zasad zamówień publicznych. System eAukcji jest używany we wszystkich miejscach pracy na terenie Słowacji i pracuje z nim ponad 30 administratorów. Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 350 zakupów za pomocą eAukcji, 380 zapytań i ok. 50 eAukcji sprzedaży i przekroczyły one ponad 18 milionów euro.

Nagrody specjalne FSA

Tomáš Šturala i Zarządzanie Nieruchomościami miasta Znojmo

Tomáš Šturala i Zarządzanie Nieruchomościami miasta Znojmo

Od maja 2012 roku w każdy wtorek dostarcza do Houston PROebiz 5-7 eAukcji w celu kontroli przed ich publikacją. Jest nie do pokonania. Tylko w tym roku przeprowadzono 136 eAukcji dla miasta, co udowadnia innym urzędom, że z systemu są zadowoleni.
Hana Vávrová a VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, SA

Hana Vávrová a VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, SA

Od 2010 roku jest niestrudzonym właścicielem firmy i jej spółki dominującej w Belgii. Udowadnia, że praca z eAukcjami oszczędza czas i pieniądze, dlatego zdecydował się na korzystanie z systemu.

Nagroda Prezydenta Miasta Ostrawy

Ondrej Jombík i Wschodniosłowacka energetyka, SA

Ondrej Jombík i Wschodniosłowacka energetyka, SA

Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ