Wyniki 2012


Kategoria START

1. MIEJSCE - CZ LOKO

1. MIEJSCE - CZ LOKO

eAukcja stała się nieodłączną częścią zmian struktury spółki CZ LOKO oraz jej Działu ds. zakupów. Jury oceniło wytrwałość oraz przekonanie, co do efektywności narzędzi, pomimo oponentów w firmie. Słowa jednego z Członków Jury: "Wytrwajcie w swym postanowieniu, a pewnego dnia będą Państwo sprzedawać lokomotywy przez eAukcje!"
2. MIEJSCE - Správa nemovitostí města Znojma

2. MIEJSCE - Správa nemovitostí města Znojma

3. MIEJSCE - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorob

3. MIEJSCE - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorob

3. MIEJSCE - Městský úřad Tišnov

3. MIEJSCE - Městský úřad Tišnov

Kategoria TREND

1. MIEJSCE - České dráhy

1. MIEJSCE - České dráhy

Wyraźne osiągnięcie w sektorze byłych przedsiębiorstw państwowych, rozbudowa firmy z zasięgiem ogólnokrajowym oraz znaczące kroki modernizacyjne formy zakupów spółki. Znaczne oszczędności finansowe, 140 administratorów, ogromna liczba eAukcji.
2. MIEJSCE - RWE Transgas

2. MIEJSCE - RWE Transgas

2. MIEJSCE - Východoslovenská energetika

2. MIEJSCE - Východoslovenská energetika

3. MIEJSCE - Město Žďár nad Sázavou

3. MIEJSCE - Město Žďár nad Sázavou

Kategoria MASTER

1. MIEJSCE - Daša Paláková z Ministerstva financií Slovenské republiky

1. MIEJSCE - Daša Paláková z Ministerstva financií Slovenské republiky

Jej zasługą było wdrożenie eAukcji jako kompleksowego narzędzia negocjacyjnego, a tym samym ustanowienie efektywnego procesu procedur przetargowych na wysokim szczeblu administracji państwowej, co zdecydowanie nie jest standardem. Stworzenie odrębnego działu zakupów centralnych dla całego słowackiego Resortu Finansów z wdrożeniem narzędzi elektronicznych zapewniło Daši Palákovej 1 miejsce w kategorii MASTER.
2. MIEJSCE - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

2. MIEJSCE - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

3. MIEJSCE - Tomáš Linda z města Cheb

3. MIEJSCE - Tomáš Linda z města Cheb


Ocena jury

Wyniki 2 rundy FSA 2012 tutaj.
Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ