Porota

Mário Biňas

Mário Biňas

Ve společnostech GFK, Centire a Slovnaft nasbíral zkušenosti z oblasti pokročilé analytiky a controllingu. Problematice e-Procurementu se věnuje od roku 2013, kdy ve společnosti BILLA implementoval elektronický nákup. V roce 2016 založil společnost BM GROUP SK, která se zabývá elektronickým nákupem (e-Procurement) výhradně pro firemní klienty. Říká o sobě, že je hráč a velmi rád vypráví, proto na téma e-Procurementu i přednáší.

Adriana Khandlová

Adriana Khandlová

Téměř dvě desetiletí pracuje v oblasti nákupu a zadávání veřejných zakázek, které zná důkladně a z různých úhlů. V současnosti vede nákupní tým ve Slovenském plynárenském průmyslu, a.s. a odpovídá za zajištění komodit potřebných pro společnost. Zároveň je pro kolegy odborným garantem při nákupu bez ohledu na to, zda jsou v pozici objednatele nebo dodavatele. Za účelem dosahování co nejlepších výsledků v nákupu se podílela na realizaci a implementaci několika podpůrných projektů. Zavedla systém hodnocení dodavatelů, používání digitálních katalogů, kvalifikačních systémů a další elektronické nástroje a postupy v procesu zadávání zakázek. Má ráda výzvy v podobě implementace nových, případně méně využívaných, institutů v oblasti zadávání veřejných zakázek do nákupní praxe. Neakceptuje "nedá se", jejím cílem je hledat a najít řešení.

Michal Kristiňák

Michal Kristiňák

Právník, který má bohaté profesní zkušenosti z oblasti nákupu a logistiky. Stál u rozvoje nákupních a právních týmů energetických a gastronomických společností. V současnosti pracuje na pozici Procurement manager ve společnosti Amazon Fulfillment Slovakia. Za dosáhnuté úspěchy, inovace a pokroky získal se svým týmem ocenění FSA 2017 v kategorii START.

Jiří Róžański

Jiří Róžański

Z více než 10 let praxe v oblasti nákupu pracoval posledních 6 let ve skupině RWE na pozici Strategic Purchaser v týmu Core Comodity (oblast Měření a řídících systémů) a jako Procurement garant pro oblasti nákupních analýz. Nově zastává pozici vedoucího nákupu pro skupinu Xella v regionu CEE. Je velkým příznivcem elektronizace nákupního procesu a eAukcí.

Hana Sušková

Hana Sušková

V roce 2013 vystudovala obor management a řízení v průmyslu na Vysoké škole báňské v Ostravě. Od roku 2014 pracuje ve firmě OKK Koksovny, zpočátku na oddělení Nákupu služeb a investic a v současnosti zde zastává funkci Vedoucího nákupu. Systém pro realizaci elektronických výběrových řízení je ve společnosti OKK Koksovny využíván od roku 2014 hlavně na nákup materiálu, náhradních dílů, služeb, oprav a investic.

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

Vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě. Má bohaté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek různého rozsahu i financovaných z fondů EU. Její specializací jsou veřejné zakázky investičního charakteru především na zdravotnické technologie a stavební práce s využitím eAukcí jako prostředků pro hodnocení nabídek.

Tomáš Šturala

Tomáš Šturala

Studoval na Masarykově univerzitě v Brně, obor Veřejná správa. Po škole začal pracovat jako účetní ve Věznici Znojmo a po 2 leté praxi se vypracoval na Generální ředitelství věznic v Praze na pozici oblastní účetní, metodika účetnictví a reporting. Do Správy nemovitostí města Znojmo nastoupil v roce 2011 na pozici ekonomického ředitele a v současnosti je ředitelem této organizace. Zde spravuje 4 500 bytů a všechna městská sportoviště. Zasloužil se o elektronizaci veřejných zakázek a tím ušetřil městu nemalé peníze.

Erika Valacsay

Erika Valacsay

První profesní zkušenosti získala jako zadavatel veřejných zakázek v Národním ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí jestě v roce 2001. Během své kariéry si vyzkoušela práci i na straně uchazeče. Od roku 2004 pracovala jako vedoucí oddělení veřejných zakázek v Bratislavské teplárenské už na straně zadavatele. Nabitá energií a motivací po mateřské dovolené začala své znalosti naplno využívat a rozšiřovat ve společnosti Západoslovenská distribučná jako vedoucí týmu veřejných zakázek, kde zavedla elektronizaci celého procesu zadávání veřejných zakázek. Právě za tyto změny se svým týmem získala prestižní ocenění FSA 2016 v kategorii TREND.

Back to Top