Kategorie konkursowe

1) START

1) START

Kategoria jest przeznaczona dla debiutanta w procesach elektronizacji zakupów firmowych lub zamówień publicznych, warunkiem jest rozpoczęcie elektronizacji. Nagrodę uzyska podmiot lub osoba, która w możliwie najkorzystniejszy sposób wdrożyła oraz wykorzystywała eAukcje, e-zapytania, elektronizację procesów oraz innych narzędzi elektronicznych prowadzących do oszczędności dotyczącej źródeł zakupowych, jak również umożliwiających zaoszczędzenie czasu transakcji i kosztów z nimi związanych. Skalą, wg której będzie przebiegać ocena może być całkowity pozytywny wkład rozwiązania wobec poniesionych kosztów lub też liczba zrealizowanych eAukcji, e-zapytań, ewentualnie w innych sposób zelektryzowanych aukcji zakupowych, łączna kwota aukcji, łączna suma oszczędności, ewentualnie liczba administratorów. Nagrodzony może zostać również innowacyjny proces wdrażania narzędzi elektronicznych.
2) TREND

2) TREND

Kategoria jest przeznaczona dla najlepszych użytkowników oraz propagatorów eAukcji i e-zapytań oraz innych narzędzi elektronicznych. Nagrodę uzyska podmiot lub osoba, która korzysta z zalet systemów eAukcyjnych i innych e-narzędzi, a to w formie, które otwiera przed użytkownikami e-narzędzi nowe możliwości ich wykorzystania. Poza innowacyjnym podejściem, oceniane są również decyzje menedżerskie wspierające wzrost elektronizacji zakupów oraz zamówień publicznych, koncepcyjność lub długofalowy sukces związany ze stosowaniem e-narzędzi, łączna kwota odbytych aukcji, liczba konkursów, wsparcie podwyższania transparentności, wykorzystanie elektronizacji zakupu oraz zamówień publicznych prowadzący do podwyższenia jakości stosunków między dostawcami.
3) MASTER

3) MASTER

Kategoria jest przeznaczona dla nagrodzenia najwyraźniejszych osobistości w elektronizacji procesów zakupowych oraz zamówień publicznych. Nagrodę uzyska osoba, ewentualnie podmiot za wyjątkowe decyzje lub osiągnięcia, które wsparły postęp elektronizacji środowiska zakupów firmowych oraz zamówień publicznych, ponadto za dzieła autorskie potrzebne w procesach zakupowych oraz zamówieniach publicznych lub za długofalową i systematyczną pracę, która pozytywnie wpłynęła na wykorzystywanie eAukcji oraz innych narzędzi elektronicznych w praktykach zakupowych firm oraz instytucji.
Back to Top