Mário Biňas

Mário Biňas

W firmach GFK, Centire a Slovnaft zdobył doświadczenie w zakresie zaawansowanej analityki i controllingu. Problematyką e-Procurement zajmuje się od 2013 roku, kiedy to wdrożył w firmie BILLA realizację zakupów elektronicznych. W 2016 roku założył firmę BM GROUP SK, która zajmuje się zakupami elektronicznymi (e-Procurement) wyłącznie dla klientów korporacyjnych. Mówi o sobie, iż jest graczem, bardzo lubi opowiadać, dlatego jest mówcą w zakresie e-Procurement.

Adriana Khandlová

Adriana Khandlová

Prawie dwa dziesięciolecia pracuje w dziedzinie zakupów i zamówień publicznych, które zna dokładnie z różnych stron. Obecnie kieruje zespołem ds. zakupów w Słowackim Przemyśle Gazowniczym s. a. i odpowiada za zapewnianie towarów potrzebnych spółce. Jednocześnie jest dla kolegów gwarancją profesjonalizmu w czasie zakupów, bez względu na to, czy znajdują się na pozycji zamawiającego czy dostawcy. Brała udział w realizacji oraz implementacji kilku projektów wsparcia, aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych wyników w zakupach. Wprowadziła system oceny dostawców, używanie katalogów cyfrowych, systemów kwalifikowania i innych narzędzi elektronicznych oraz procedur w procesie udzielania zamówień. Lubi wyzwania w postaci implementacji nowych i rzadziej używanych technologii w dziedzinie udzielania zamówień publicznych i praktyki dokonywania zakupu. Nie akceptuje słów „nie da się”, jej celem jest znalezienie rozwiązania.

Michal Kristiňák

Michal Kristiňák

Prawnik, który długo działał w środowisku spółek energetycznych na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zakupów i logistyki. W ostatnich latach kierował jednostką organizacyjną, której częścią są zakupy, inwentaryzacja oraz kwestie prawne w spółce Medusa group, która jest liderem na słowackim rynku gastronomicznych. Za osiągnięte sukcesy, wprowadzone innowacje i poczynione postępy otrzymał wraz ze swoim zespołem nagrodę FSA 2017 w kategorii START. W tej chwili przygotowuje się do nowego wyzwania w postaci kierowania słowacką filią firmy Amazon.

Jiří Róžański

Jiří Róžański

Z ponad 10 lat doświadczenia w branży zakupowej, przez ostatnich 6 lat pracował w grupie RWE na stanowisku Strategic Purchaser w zespole Core Comodity (zajmując się pomiarami i systemami sterowania) oraz na stanowisku Procutement garant dla analiz zakupowych. Obecnie objął stanowisko kierownika ds. zakupów dla grupy Xella w regionie CEE. Jest wielkim zwolennikiem elektronizacji procesu zakupowego i eAukcji.

Hana Sušková

Hana Sušková

W 2013 roku skończyła Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem na VŠB – Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Od 2014 roku pracuje w firmie OKK Koksovny, na początku w dziale Zakupu usług i inwestycji, a obecnie zajmuje tam pozycję Kierownika zakupów. System dla realizacji elektronicznych postępowań przetargowych jest w spółce OKK Koksovny wykorzystywany od 2014 roku, głównie do zakupu materiałów, części zamiennych, usług, napraw i inwestycji.

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych w Szpitalu Nové Město na Moravě. Posiada bogate doświadczenie przy zlecaniu zamówień publicznych w różnym zakresie, jak również tych finansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zakresie zamówień publicznych o charakterze inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczących sprzętów medycznych i robót budowlanych z zastosowaniem e-aukcji jako narzędzi do analizy i oceny ofert.

Tomáš Šturala

Tomáš Šturala

Studiował na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, na Wydziale Administracji Publicznej. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę jako księgowy w więzieniu Znojmo i po 2 latach praktyki objął stanowisko w Generalnej Dyrekcji Więzień w Pradze, gdzie zajmował się rachunkowością regionalną, metodyką rachunkowości i sprawozdawczością zamówień. W 2011 roku rozpoczął pracę jako Dyrektor Finansowy Działu Zarządzania Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Znojmo, a obecnie jest dyrektorem tego działu. Zarządza 4 500 mieszkaniami oraz wszystkimi obiektami sportowymi w mieście. To on jest odpowiedzialny za elektronizację zamówień publicznych, dzięki czemu udało się zaoszczędzić dla miasta niemałe pieniądze.

Erika Valacsay

Erika Valacsay

Pierwsze zawodowe doświadczenie zdobywała przy udzielaniu zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Gruźlicy i Chorób Układu Oddechowego w 2001 roku. W swojej karierze znajdowała się również po drugiej stronie – wnioskodawcy. Od 2004 roku zajmowała stanowisko Kierownika Działu Zamówień Publicznych w ciepłowni Bratislavské teplárenské jako zleceniodawca. Pełna energii i motywacji po urlopie macierzyńskim zaczęła w pełni wykorzystywać swoje umiejętności w spółce Západoslovenská distribučná jako Kierownik zespołu zamówień publicznych, gdzie wprowadziła elektronizację całego procesu udzielania zamówień. Właśnie za te zmiany razem z zespołem otrzymała prestiżową nagrodę FSA 2016 w kategorii TREND.

Back to Top